Eltrim Kable Sp. z o.o. | Producent przewodów elektrycznych

Facebook +48 23 697 03 00

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne z żyłami miedzianymi

SYMBOLNORMALICZBA ŻYŁNAPIĘCIEPRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YKY
YnKY
YKyY
PN-93/E90401
PN-HD 603 S1
IEC 60502-1
1
2
3 ÷ 4
5
0,6/1kV1 ÷ 1000
1 ÷ 35
1 ÷ 300
1 ÷ 300
YKSY
YnKSY
YKSyY
PN-93/E90403
IEC 60502-1
7 ÷ 75
7 ÷ 37
7 ÷ 10
0,6/1kV1 ÷ 1,5
1 ÷ 2,5
4 ÷ 10
NYY
(N)YYö
DIN VDE 0276-603
DIN VDE 0276-627
1
2
3 ÷ 4
5
6 ÷ 19
0,6/1kV1,5 ÷ 1000
1,5 ÷ 50
1,5 ÷ 300
1,5 ÷ 300
1,5 ÷ 2,5

Zastosowanie

YKY, NYY – Kable elektroenergetyczne o izolacji polwinitowej do przesyłania energii elektrycznej, głównie w liniach zasilających układanych w ziemi, lub do podłączeń generatorów z transformatorami oraz do przyłączania odbiorników elektrycznych dużej mocy. Mogą być również układane w pomieszczeniach i na powietrzu. Kable sygnalizacyjne YKSY przeznaczone są do energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych, a także do przesyłania energii elektrycznej.ö – powłoka olejoodporna.n – powłoka zew. nierozprzestrzeniająca płomienia.

SYMBOLNORMALICZBA ŻYŁNAPIĘCIEPRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YKXS
YnKXS
PN-HD 603 S1
IEC 60502-1
1
2
3 ÷ 4
5
0,6/1kV1 ÷ 1000
1 ÷ 35
1 ÷ 300
1 ÷ 300

Zastosowanie

Kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej. Przeznaczone do układania na stałe, bezpośrednio w ziemi, w wodzie, na zewnątrz jak i również wewnątrz pomieszczeń. Kabel ten posiada dobrą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Może być stosowany w elektrowniach, szafach rozdzielczych i innych gałęziach przemysłu.n – powłoka zew. nierozprzestrzeniająca płomienia.

SYMBOLNORMALICZBA ŻYŁNAPIĘCIEPRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YKSXS
YnKSXS
PN-HD 603 S1
IEC 60502-1
7 ÷ 75
7 ÷ 37
7 ÷ 10
0,6/1kV1 ÷ 1,5
2,5
4-10

Zastosowanie

Kable sygnalizacyjne YKSXS o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej przeznaczone są do urządzeń kontrolnych bezpieczeństwa i sterowniczych a także przesyłu energii elektrycznej. Można je układać w kanałach, na konstrukcjach lub bezpośrednio w ziemi.n – powłoka zew. nierozprzestrzeniająca płomienia.

SYMBOLNORMALICZBA ŻYŁNAPIĘCIEPRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
NI2XYDIN VDE 02621
3
4
5
7 ÷ 16
0,6/1kV10 ÷ 35
1,5 ÷ 16
1,5 ÷ 35
1,5 ÷ 16
1,5 ÷ 2,5

Zastosowanie

Kable elektroenergetyczne o izloacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej do przesyłania energii elektrycznej. Przeznaczone do układania na powietrzu, w pomieszczeniach i w betonie. Nie mogą być układane w ziemi oraz w wodzie.

SYMBOLNORMALICZBA ŻYŁNAPIĘCIEPRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
N2XY
(N)2XY-FR
PN-HD 603 S1D
IN VDE 0276-603
DIN VDE 0276 627
1
3 ÷ 4
5
7 ÷ 61
0,6/1kV1,5 ÷ 1000
1,5 ÷ 300
1,5 ÷ 300
1,5 ÷ 2,5

Zastosowanie

Kable elektroenergetyczne o izloacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej do przesyłania energii elektrycznej. Przeznaczone do układania na powietrzu, w pomieszczeniach i w kanałach kablowych oraz w ziemi.FR – powłoka nierozprzestrzeniająca płomienia.

SYMBOLNORMALICZBA ŻYŁNAPIĘCIEPRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
U-1000 R2VNF C 32 3211
2
3 ÷ 4
5
7 ÷ 10
0,6/1kV1,5 ÷ 1000
1,5 ÷ 35
1,5 ÷ 300
1,5 ÷ 25
1,5 ÷ 2,5

Zastosowanie

Kable elektroenergetyczne o izloacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej do przesyłania energii elektrycznej. Przeznaczone do układania na powietrzu, w pomieszczeniach i w kanałach kablowych oraz w ziemi.

SYMBOLNORMALICZBA ŻYŁNAPIĘCIEPRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
CBT
CBT-c
BDS 16291-852
3 ÷ 5
6 ÷ 37
6 ÷ 10
0,6/1kV1,5 ÷ 16
1,5 ÷ 240
1,5 ÷ 2,5
4 ÷ 10

Zastosowanie

Kable elektroenergetyczne o izloacji z PVC i powłoce polwinitowej do przesyłania energii elektrycznej. Przeznaczone do układania na powietrzu, w pomieszczeniach i w betonie. Nie mogą być układane w ziemi oraz w wodzie.

SYMBOLNORMALICZBA ŻYŁNAPIĘCIEPRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
XMK
AXMK
AXPK
HD 603-5D
SFS 4879
1
1
3,5
4
0,6/1kV300 Cu
300; 500;
800 Al
25÷300 Al
16÷300 Al

Zastosowanie

Kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej. Przeznaczone do układania na stałe, bezpośrednio w ziemi, w wodzie, na zewnątrz jak i również wewnątrz pomieszczeń. Kabel ten posiada dobrą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Może być stosowany w elektrowniach, szafach rozdzielczych i innych gałęziach przemysłu.

SYMBOLNORMALICZBA ŻYŁNAPIĘCIEPRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
XKXS
XnKXS
XKSXS
XnKSXS
XKSyXS
XKyXS
N2X2Y
(N)2X2Y-FR
IEC 60502-1
HD 603 S1
DIN VDE 0276-603
1
3 ÷ 5
7 ÷ 75
0,6/1kV1,5 ÷ 1000
1,5 ÷ 300
1,5 ÷ 4

Zastosowanie

Kable energetyczne z żyłami miedzianymi w izolacji z polietylenu usieciowanego oraz powłoce z polietylenu termoplastycznego. Przeznaczone do układania w ziemi, kanałach kablowych do elektrowni, przemysłu, rozdzielni jak i sieci miejscowych.Xn – powłoka nierozprzestrzeniająca płomienia,y- wypełnienie z materiału EPDM.

SYMBOLNORMALICZBA ŻYŁNAPIĘCIEPRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
1-CYKYCSN 34 7659-3A
IEC 60502-1
DIN VDE 0276-603
1
3 ÷ 4
3 ÷ 1
0,6/1kV25 ÷ 630
25 ÷ 240
25 + 16 do 240 + 120

Zastosowanie

Kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej w liniach zasilających układanych w ziemi. Mogą być układane również w pomieszczeniach, w kanałach kablowych i na powietrzu.

Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies oraz zapoznałeś się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. Więcej informacji