- praca jest wykonywana przez doświadczonych pracowników

- kabel jest nagrzany powyżej 30°C

- kabel jest gięty przy pomocy szablonu

14. W przypadku używania rolek przy zmianie kierunku kabla podczas układania, zaleca się aby rolki tworzyły promień większy niż minimalny promień gięcia kabla.

Rysunek 15 – Ustawienie rolek podporowych z promieniem > od min. promienia gięcia kabla przy wejściu do kanału (do podmiany)15. Należy zachować szczególną ostrożność w punktach wejścia do kana łów, gdzie może wystąpić ostre zginanie kabla. Konieczne jest stosowanie specjalnych rolek podporowych zapewniających, że promień gięcia jest większy niż minimalny promień gięcia podczas instalacji. Alternatywą jest u życie specjalnych wejść dzwonowych na końcach kanału w miejscu wprowadzenia kabla do kanału. Celem jest prowadzenie kabla tak, aby krawędź kanału nie rysowała, nie rozdzierała ani nie marszczyła powłoki zewnętrznej kabla.

16. Zaleca się dokładne sprawdzenie podczas układania, aby uniknąć uszkodzenia osłony kabla. Zaleca się, aby nie zdejmować kapturka uszczelniającego z końców kabla wcześniej niż bezpośrednio przed montażem głowicy lub mufy.

17. Zaleca się, aby po zdjęciu kapturków niezabezpieczone końce kabla nie były narażone na działanie wilgoci.

18. Kable 1-żyłowe mogą być połączone samodzielnie lub w system 3-fazowy, w wiązkę kabli. Taka wiązka kabli może być traktowana jako kabel wielożyłowy. Do mocowania kabli muszą zostać użyte uchwyty wykonane z tworzywa bądź metali niemagnetycznych. Uchwyty stalowe mogą być stosowane pod warunkiem, że nie jest zamknięty obwód magnetyczny wokół kabla. Przy zaciskaniu uchwytów należy uwzględnić efekt rozszerzalności cieplnej kabla tak aby nie zniszczyć jego powłoki.

19. Wzdłużna odległość między uchwytami mocującymi powinna wynosić max 20- krotność średnicy kabla bądź średnicy wiązki kabli, ale nie więcej niż 80 cm. Ten dystans powinien być zachowany również między punktami podparcia w korytkach kablowych.

20. Przy pionowym prowadzeniu kabli na ścianie maksymalna odległość uchwytów wynosi 1,5m. 21. Po ułożeniu kabli w trasach kablowych a przed zasypaniem kana łów należy sprawdzić ciągłość żył, przeprowadzić pomiar rezystancji izolacji oraz badanie wytrzymałości elektrycznej.

x