Eltrim Kable Sp. z o.o. | Producent przewodów elektrycznych

Facebook +48 23 697 03 00

Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu serwera

11 ماي 2017

Przedmiotem zamówienia jest zakup serwera do realizacji celów projektu pt.: „Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez wdrożenie systemu klasy Business Intelligence” Nr UDA-RPWM.01.04.03-28-0021/16-00 w ramach Osi Priorytetowej I-„Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur” Działania 1.4-„Nowe modele biznesowe i ekspansja” Poddziałania 1.4.3-„Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP” Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Plik do pobrania:

ZapytanieOfertoweEltrimBI

Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji