Certyfikaty ISO 9001:2015-10


    Od ponad 20 lat posiadamy wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001. Międzynarodowa norma ISO 9001 jest jednym z najpopularniejszych standardów, z którym zgodność jest potwierdzana poprzez zewnętrzne certyfikacje. Certyfikat ISO 9001 może być wykorzystany do oceny zgodności każdej organizacji - producentów, usługodawców przez urzędy państwowe po organizacje non-profit. Wdrażając ISO 9001 ukierunkowujemy wymagania normy na Klienta i spełniamy jego wymagania, a tym samym uzyskujemy jego zadowolenie. Na dzisiejszym bardzo konkurencyjnym rynku ciężko sobie wyobrazić firmę, która pomija ten aspekt, ale poprzez certyfikat chcemy przedstawić, że to ukierunkowanie na Klienta zostało przez kogoś niezależnego sprawdzone i ocenione, a certyfikat poświadcza, że ocena ta była pozytywna.
                                  

Podgląd                                         Podgląd wersja PL                        Podgląd wersja ANG
    x