Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011r. ustanawia zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (ang. CPR - Construction Product Regulation) gdzie m.in. ustala zasady oznakowania wyrobów budowlanych znakiem CE, jak również ustala obowiązki podmiotów gospodarczych wprowadzających wyrób na rynek UE. Kolejnym działaniem Parlamentu Europejskiego było rozszerzenie zakresu obowiązywania Rozporządzenia CPR rozszerzono o kable i przewody, które zostały sklasyfikowane pod kątem ich odporności na ogień. Rozporządzenie obowiązuje producentów i dostawców kabli na rynku UE od  lipca 2017r.

Eltrim Kable dokłada wszelkich starań, aby kable oferowane do stałego montażu w budynkach spełniały wymagania rozporządzenia CPR w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.


Przeprowadzilismy badania na wielu kablach i przewodach pod kątem zgodności w wymaganiami nowej Dyrektywy.
Efektem tych badań są dostępne w naszej ofercie kable i przewody w klasach B2ca, Cca, Dca, Eca i Fca.Poniżej znajdą Państwo aktualne Deklaracje Własności Użytkowych DWU (ang. Declaration of Performance -DoPa także podstawowe informacje dotyczące wymagań Dyrektywy CPR oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ).


Znajdź CPR po numerze DWU/DoP:

x