Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) znajdują zastosowanie do umów sprzedaży kabli, przewodów oferowanych lub produkowanych przez firmę Eltrim Kable Sp z o.o. z siedzibą w 13-200 Działdowo, ul. Ruszkowo 18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, pod nr KRS: 0000270195, posiadającą REGON 280169727 oraz NIP 5711661336, o kapitale zakładowym w wysokości 19 050 000zł.

Poniżej aktualna pełna treść Ogólnych Warunków Sprzedaży (OWS) obowiązujących od 01-01-2020.

x