Celem naszej firmy jest dostarczanie klientom produktów o jak najwyższej jakości. Osiągnięcie tego celu wymaga jednoznacznego określenia polityki reklamacji, która zapewni rzetelne i terminowe rozpatrywanie reklamacji, zabezpieczenie interesów klienta oraz skuteczne wprowadzenie działań naprawczych oraz korygujących. Ustalone w polityce reklamacji procedury pozwolą wyeliminować lub zminimalizować przyczyny powstania podobnych reklamacji w przyszłości.

Poniżej aktualna pełna treść Polityki Reklamacji obowiązująca od 01-01-2013
oraz formularz zgłaszania reklamacji.

x