Eltrim Kable Sp. z o.o. | Producent przewodów elektrycznych

Facebook +48 23 697 03 00

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne z żyłami miedzianymi

SYMBOLNORMALICZBA ŻYŁNAPIĘCIEPRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YKY
YnKY
YKyY
PN-93/E90401
PN-HD 603 S1
IEC 60502-1
1
2
3 ÷ 4
5
0,6/1kV1 ÷ 1000
1 ÷ 35
1 ÷ 300
1 ÷ 300
YKSY
YnKSY
YKSyY
PN-93/E90403
IEC 60502-1
7 ÷ 75
7 ÷ 37
7 ÷ 10
0,6/1kV1 ÷ 1,5
1 ÷ 2,5
4 ÷ 10
NYY
(N)YYö
DIN VDE 0276-603
DIN VDE 0276-627
1
2
3 ÷ 4
5
6 ÷ 19
0,6/1kV1,5 ÷ 1000
1,5 ÷ 50
1,5 ÷ 300
1,5 ÷ 300
1,5 ÷ 2,5

Zastosowanie

YKY, NYY – Kable elektroenergetyczne o izolacji polwinitowej do przesyłania energii elektrycznej, głównie w liniach zasilających układanych w ziemi, lub do podłączeń generatorów z transformatorami oraz do przyłączania odbiorników elektrycznych dużej mocy. Mogą być również układane w pomieszczeniach i na powietrzu. Kable sygnalizacyjne YKSY przeznaczone są do energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowniczych, a także do przesyłania energii elektrycznej.ö – powłoka olejoodporna.n – powłoka zew. nierozprzestrzeniająca płomienia.

SYMBOLNORMALICZBA ŻYŁNAPIĘCIEPRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YKXS
YnKXS
PN-HD 603 S1
IEC 60502-1
1
2
3 ÷ 4
5
0,6/1kV1 ÷ 1000
1 ÷ 35
1 ÷ 300
1 ÷ 300

Zastosowanie

Kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej. Przeznaczone do układania na stałe, bezpośrednio w ziemi, w wodzie, na zewnątrz jak i również wewnątrz pomieszczeń. Kabel ten posiada dobrą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Może być stosowany w elektrowniach, szafach rozdzielczych i innych gałęziach przemysłu.n – powłoka zew. nierozprzestrzeniająca płomienia.

SYMBOLNORMALICZBA ŻYŁNAPIĘCIEPRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YKSXS
YnKSXS
PN-HD 603 S1
IEC 60502-1
7 ÷ 75
7 ÷ 37
7 ÷ 10
0,6/1kV1 ÷ 1,5
2,5
4-10

Zastosowanie

Kable sygnalizacyjne YKSXS o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej przeznaczone są do urządzeń kontrolnych bezpieczeństwa i sterowniczych a także przesyłu energii elektrycznej. Można je układać w kanałach, na konstrukcjach lub bezpośrednio w ziemi.n – powłoka zew. nierozprzestrzeniająca płomienia.

SYMBOLNORMALICZBA ŻYŁNAPIĘCIEPRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
NI2XYDIN VDE 02621
3
4
5
7 ÷ 16
0,6/1kV10 ÷ 35
1,5 ÷ 16
1,5 ÷ 35
1,5 ÷ 16
1,5 ÷ 2,5

Zastosowanie

Kable elektroenergetyczne o izloacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej do przesyłania energii elektrycznej. Przeznaczone do układania na powietrzu, w pomieszczeniach i w betonie. Nie mogą być układane w ziemi oraz w wodzie.

SYMBOLNORMALICZBA ŻYŁNAPIĘCIEPRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
N2XY
(N)2XY-FR
PN-HD 603 S1D
IN VDE 0276-603
DIN VDE 0276 627
1
3 ÷ 4
5
7 ÷ 61
0,6/1kV1,5 ÷ 1000
1,5 ÷ 300
1,5 ÷ 300
1,5 ÷ 2,5

Zastosowanie

Kable elektroenergetyczne o izloacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej do przesyłania energii elektrycznej. Przeznaczone do układania na powietrzu, w pomieszczeniach i w kanałach kablowych oraz w ziemi.FR – powłoka nierozprzestrzeniająca płomienia.

SYMBOLNORMALICZBA ŻYŁNAPIĘCIEPRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
U-1000 R2VNF C 32 3211
2
3 ÷ 4
5
7 ÷ 10
0,6/1kV1,5 ÷ 1000
1,5 ÷ 35
1,5 ÷ 300
1,5 ÷ 25
1,5 ÷ 2,5

Zastosowanie

Kable elektroenergetyczne o izloacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej do przesyłania energii elektrycznej. Przeznaczone do układania na powietrzu, w pomieszczeniach i w kanałach kablowych oraz w ziemi.

SYMBOLNORMALICZBA ŻYŁNAPIĘCIEPRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
CBT
CBT-c
BDS 16291-852
3 ÷ 5
6 ÷ 37
6 ÷ 10
0,6/1kV1,5 ÷ 16
1,5 ÷ 240
1,5 ÷ 2,5
4 ÷ 10

Zastosowanie

Kable elektroenergetyczne o izloacji z PVC i powłoce polwinitowej do przesyłania energii elektrycznej. Przeznaczone do układania na powietrzu, w pomieszczeniach i w betonie. Nie mogą być układane w ziemi oraz w wodzie.

SYMBOLNORMALICZBA ŻYŁNAPIĘCIEPRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
XMK
AXMK
AXPK
HD 603-5D
SFS 4879
1
1
3,5
4
0,6/1kV300 Cu
300; 500;
800 Al
25÷300 Al
16÷300 Al

Zastosowanie

Kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej. Przeznaczone do układania na stałe, bezpośrednio w ziemi, w wodzie, na zewnątrz jak i również wewnątrz pomieszczeń. Kabel ten posiada dobrą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Może być stosowany w elektrowniach, szafach rozdzielczych i innych gałęziach przemysłu.

SYMBOLNORMALICZBA ŻYŁNAPIĘCIEPRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
XKXS
XnKXS
XKSXS
XnKSXS
XKSyXS
XKyXS
N2X2Y
(N)2X2Y-FR
IEC 60502-1
HD 603 S1
DIN VDE 0276-603
1
3 ÷ 5
7 ÷ 75
0,6/1kV1,5 ÷ 1000
1,5 ÷ 300
1,5 ÷ 4

Zastosowanie

Kable energetyczne z żyłami miedzianymi w izolacji z polietylenu usieciowanego oraz powłoce z polietylenu termoplastycznego. Przeznaczone do układania w ziemi, kanałach kablowych do elektrowni, przemysłu, rozdzielni jak i sieci miejscowych.Xn – powłoka nierozprzestrzeniająca płomienia,y- wypełnienie z materiału EPDM.

SYMBOLNORMALICZBA ŻYŁNAPIĘCIEPRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
1-CYKYCSN 34 7659-3A
IEC 60502-1
DIN VDE 0276-603
1
3 ÷ 4
3 ÷ 1
0,6/1kV25 ÷ 630
25 ÷ 240
25 + 16 do 240 + 120

Zastosowanie

Kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej w liniach zasilających układanych w ziemi. Mogą być układane również w pomieszczeniach, w kanałach kablowych i na powietrzu.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij