Eltrim Kable Sp. z o.o. | Producent przewodów elektrycznych

Facebook +48 23 697 03 00

Kable elektroenergetyczne opancerzone

SYMBOLNORMALICZBA ŻYŁNAPIĘCIEPRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YKYFty
YKYFtyn
YnKYFtyn
yKYFtY
yKYFtYn
PN-93/E-90401
IEC 60502-1
2
3 ÷ 4
5
0,6/1kV1,5 ÷ 50
1,5 ÷ 300
1,5 ÷ 240
YAKYFty
YAKYFtyn
YAnKYFtyn
yAKYFtY
yAKYFtYn
PN-93/E-90401
IEC 60502-1
3
4
3 + 1
0,6/1kV10 ÷ 300
10 ÷ 300
25+16 do 300+150

Zastosowanie

Kable energetyczne o izolacji polwinitowej i powłoce wypełniającej opancerzone taśmami stalowymi z zewnętrzną powłoką polwinitową. Przeznaczone do przemysłu energii elektrycznej do układania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w powietrzu, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne.Yn – osłona zewnętrzna nierozprzestrzeniająca płomieni.Ft – pancerz z taśm stalowych ocynkowanych.Ftl – pancerz z taśm stalowych lakierowanych.

SYMBOLNORMALICZBA ŻYŁNAPIĘCIEPRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YKYFoy
YKYFoyn
YnKYFoyn
yKYFoY
yKYFoYn
YKYFpy
YKYFpyn
YnKYFpyn
yKYFpY
yKYFpYn
PN-93/E-90401
IEC 60502-1
2
3 ÷ 4
5
3+1
0,6/1kV1,5 ÷ 50
1,5 ÷ 300
1,5 ÷ 240
25+16 do 300+150

Zastosowanie

Kable elektroenergetyczne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji polwinitowej i powłoce polwinitowej, opancerzone drutami stalowymi ocynkowanymi okrągłymi Fo lub płaskimi Fp oraz z wytłoczoną na pancerz polwinitową osłoną ochronną. Przeznaczone do przesyłu energii elektrycznej np. linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne.

SYMBOLNORMALICZBA ŻYŁNAPIĘCIEPRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YAKYFoy
YAKYFoyn
YnAKYFoyn
yAKYFoY
yAKYFoYn
YAKYFpy
YAKYFpyn
YnAKYFpyn
yAKYFpY
yAKYFpYn
PN-93/E-90401
IEC 60502-1
3
4
5
3+1
0,6/1kV10 ÷ 300
10 ÷ 300
10 ÷ 240
25+16 do 300+150

Zastosowanie

Kable elektroenergetyczne wielożyłowe z żyłami aluminiowymi o izolacji polwinitowej i powłoce polwinitowej, opancerzone drutami stalowymi ocynkowanymi okrągłymi Fo lub płaskimi Fp oraz z wytłoczoną na pancerz polwinitową osłoną ochronną. Przeznaczone do przesyłu energii elektrycznej np. linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne.

SYMBOLNORMALICZBA ŻYŁNAPIĘCIEPRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YKYAoy
YKYAoyn
YnKYAoyn
yKYAoY
yKYAoYn
YAKYAoy
YAKYAoyn
YnAKYAoyn
yAKYAoY
yAKYAoYn
IEC 60502-110,6/1kV50 ÷ 1000

Zastosowanie

Kable elektroenergetyczne jednożyłowe z żyłami miedzianymi lub aluminiowymi o izolacji polwinitowej i powłoce polwinitowej, opancerzone drutami aluminiowymi okrągłymi Ao oraz z wytłoczoną na pancerz polwinitową osłoną ochronną. Przeznaczone do przesyłu energii elektrycznej np. linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne.

SYMBOLNORMALICZBA ŻYŁNAPIĘCIEPRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YKYektmy
YKYektmyn
YnKYektmyn
yKYektmY
yKYektmYn
ynKYektmYn
PN-93/E-90400
PN-HD 603 S1
IEC 60502-1
2
3
4
5
0,6/1kV1 ÷ 16
1 ÷ 16
1 ÷ 16
1 ÷ 10

Zastosowanie

Kable miedziane o izolacji polwinitowej oraz: – YKYektmy o powłoce wew. polwinitowej ekranowane taśmą Cu polwinitową osłoną ochronną.- yKYektmY o powłoce wypełniającej ekranowane taśmą Cu z zewnętrzną powłoką polwinitową.- yn, Yn – nierozprzestrzeniające płomienia. Przeznaczone do energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa oraz sterowniczych, także do przesyłania energii elektrycznej gdzie istotna jest ochrona przesyłanych sygnałów od zakłóceń zewnętrznych oraz ograniczenie emisji zakłóceń emitowanych z kabla na zewnątrz.Układanie: w kanałach kablowych, na konstrukcjach oraz bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne.

SYMBOLNORMALICZBA ŻYŁNAPIĘCIEPRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YKSYFty
YKSYFtyn
YnKSYFtyn
yKSYFtY
yKSYFtlY
yKSYFtYn
ynKSYFtYn
PN-93/E-90403
PN-93/E-90400
PN-HD 627 S1
IEC 60502-1
7 ÷ 75
7 ÷ 10
0,6/1kV1,0 ÷ 2,5
4 ÷ 10

Zastosowanie

Kable sygnalizacyjne miedziane o izolacji polwinitowej oraz: yKSYFtYn – o powłoce wypełniającej opancerzone taśmą stalową ocynkowaną z zewnątrzną powłoką polwinitową. YKSYFtyn – o powłoce wew. polwinitowej opancerzone taśmą stalową ocynkowaną z polwinitową osłoną ochronną. yn, Yn – nierozprzestrzeniające płomienia. Ftl – opancerzone tasmą stalową lakierowaną. Przeznaczone do energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa oraz sterowniczych, także do przesyłania energii elektrycznej. Układanie: w kanałach kablowych, na konstrukcjach oraz bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne.

SYMBOLNORMALICZBA ŻYŁNAPIĘCIEPRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YKSYFoy
YKSYFoyn
YnKSYFoyn
yKSYFoY
yKSYFoYn
ynKSYFoYn
PN-93/E-90403
PN-93/E-90400
PN-HD 627 S1
IEC 60502-1
7 ÷ 75
7 ÷ 10
0,6/1kV1,0 ÷ 2,5
4 ÷ 10

Zastosowanie

Kable sygnalizacyjne miedziane o izolacji polwinitowej oraz: yKSYFoY – o powłoce wypełniającej opancerzone drutami stalowymi ocynkowanymi z zewnątrzną powłoką polwinitową. YKSYFoy – o powłoce wew. polwinitowej opancerzone drutami stalowymi ocynkowanymi z polwinitową osłoną ochronną.yn, Yn – nierozprzestrzeniające płomienia. Przeznaczone do energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa oraz sterowniczych, także do przesyłania energii elektrycznej, Układanie: w kanałach kablowych, na konstrukcjach oraz bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne.

SYMBOLNORMALICZBA ŻYŁNAPIĘCIEPRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YKSXSFty
YKSXSFtyn
YnKSXSFtyn
YKSXSFoy
YKSXSFoyn
YnKSXSFoyn
PN-93/E-90403
PN-93/E-90400
PN-HD 627 S1
IEC 60502-1
7 ÷ 75
7 ÷ 10
0,6/1kV1 ÷ 2,5
4 ÷ 10

Zastosowanie

Kable sygnalizacyjne miedziane o izolacji z polietylenu usieciowanego XLPE oraz: – yKSXSFtYn – o powłoce wypełniającej opancerzone taśmą stalową ocynkowaną z zewnątrzną powłoką polwinitową.- YKSXSFtyn – o powłoce wew. polwinitowej opancerzone taśmą stalową ocynkowaną z polwinitową osłoną ochronną.- yn, Yn –nierozprzestrzeniające płomienia – Foy – pancerz z drutów okragłych, – Ftl – pancerz z taśmą stalowej lakierowanej. Przeznaczone do energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa oraz sterowniczych, także do przesyłania energii elektrycznej. Układanie: w kanałach kablowych, na konstrukcjach oraz bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne.

SYMBOLNORMALICZBA ŻYŁNAPIĘCIEPRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YKSYektmy
YKSYektmyn
YnKSYektmyn
yKSYektmY
yKSYektmYn
ynKSYektmYn
PN-93/E-90400
PN-HD 627
IEC 60502-1
7 ÷ 75
7 ÷ 10
0,6/1kV1 ÷ 2,5
4 ÷ 10

Zastosowanie

Kable sygnalizacyjne miedziane o izolacji polwinitowej oraz: – YKSYektmy o powłoce wew. polwinitowej ekranowane taśmą Cu polwinitową osłoną ochronną- yKSYektmY o powłoce wypełniającej ekranowane taśmą Cu z zewnętrzną powłoką polwinitową.- yn, Yn – nierozprzestrzeniające płomienia. Przeznaczone do energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa oraz sterowniczych, także do przesyłania energii elektrycznej gdzie istotna jest ochrona przesyłanych sygnałów od zakłóceń zewnętrznych oraz ograniczenie emisji zakłóceń emitowanych z kabla na zewnątrz. Układanie: w kanałach kablowych, na konstrukcjach oraz bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne.

SYMBOLNORMALICZBA ŻYŁNAPIĘCIEPRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
NYRYDIN VDE 02712 ÷ 5
2 ÷ 40
2 ÷ 19
0,6/1kV1,5 ÷ 16
1,5 ÷ 2,5
4
NYRGYDIN VDE 02714
3+1
0,6/1kV25 ÷ 300
1-CYKYDYAdapted to:CSN 34 76154
4 ÷ 5
4 ÷ 7
3 ÷ 24
3+1
0,6/1kV25 ÷ 300
6 ÷ 16
4
1,5 ÷ 2,5
25+16÷240+120

Zastosowanie

Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce polwinitowej opancerzone drutami stalowymi ocynkowanymi przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej, do układania w ziemi, kanałach kablowych, w pomieszczeniach oraz na powietrzu gdzie wymagana jest odporność na uszkodzenia mechaniczne.

SYMBOLNORMALICZBA ŻYŁNAPIĘCIEPRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
NYFGY
NAYFGY
DIN VDE 02714
3 ÷ 1
0,6/1kV35 ÷ 300
25/16 ÷ 300/150

Zastosowanie

Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce PVC pancerzone drutami stalowymi ocynkowanymi płaskimi.

SYMBOLNORMALICZBA ŻYŁNAPIĘCIEPRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
NYBYDIN VDE 02713 + 5
3 + 1
2 ÷ 40
2 ÷ 19
0,6/1kV1,5 ÷ 240
25+16 ÷ 240+120
1,5 ÷ 2.54
CBbT-cBDS 16291-852
3 ÷ 5
6 ÷ 37
6 ÷ 10
0,6/1kV1,5 ÷ 16
1,5 ÷ 240
1,5 ÷ 2.5
4 ÷ 10

Zastosowanie

Kable elektroenergetyczne o izolacji PVC pancerzone taśmami stalowymi ocynkowanymi.

SYMBOLNORMALICZBA ŻYŁNAPIĘCIEPRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
Cu/PVC/AWA/
PVC
BS 6346
IEC 60502-1
10,6/1kV50 ÷ 1000

Zastosowanie

Kable elektroenergetyczne jednożyłowe o izolacji i powłoce PVC pancerzone drutami aluminiowymi.

SYMBOLNORMALICZBA ŻYŁNAPIĘCIEPRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
Cu/PVC/SWA/PVCBS 6346
IEC 60502-1
2
3 ÷ 4
3 + 1
5
7 ÷ 48
7 ÷ 19
0,6/1kV1,5 ÷ 240
1,5 ÷ 300
25+16÷300+150
1,5 ÷ 70
1,5 ÷ 2.5
4

Zastosowanie

Kable elektroenergetyczne wielożyłowe o izolacji i powłoce PVC pancerzone drutami aluminiowymi ocynkowanymi.

SYMBOLNORMALICZBA ŻYŁNAPIĘCIEPRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
Cu/XLPE/PVC/
AWA/PVC
BS 5467
IEC 60502-1
10,6/1kV50 ÷ 1000

Zastosowanie

Kable elektroenergetyczne jednożyłowe o izolacji i powłoce XLPE pancerzone drutami aluminiowymi ocynkowanymi.

SYMBOLNORMALICZBA ŻYŁNAPIĘCIEPRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
Cu/XLPE/PVC/
SWA/PVC
BS 5467
IEC 60502-1
2÷4
3 + 1
5
7 ÷ 48
7 ÷ 19
0,6/1kV1,5÷240
25+16 ÷ 240+120
1,5 ÷ 70
1,5 ÷ 2.5
4

Zastosowanie

Kable elektroenergetyczne wielożyłowe o izolacji XLPE i powłoce PVC pancerzone drutami aluminiowymi.

Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies oraz zapoznałeś się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. Więcej informacji