Eltrim Kable Sp. z o.o. | Producent przewodów elektrycznych

Facebook +48 23 697 03 00

Przewody instalacyjne jednożyłowo o izolacji polwinitowej

SYMBOLNORMALICZBA ŻYŁNAPIĘCIEPRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
DY, DcY,
LY, LcY,
LgY, LgcY
PN-87/E-900541300/500V0,5 ÷ 4
0,35 ÷ 6
0,35 ÷ 2,5
H05V-U
H05V-R
H05V-K
PN-EN 50525-2-31
VDE 0285-525-2-31
BS 6004
1300/500V0,5 ÷ 1

Zastosowanie

Przewody instalacyjne, jednożyłowe do montowania wewnątrz urządzeń i, w, lub na oprawach oświetleniowych. Do układania na stałe w rurach instalacyjnych lub innych osłonach przewodów, jednak tylko w przypadku obwodów sygnalizacyjnych. Maksymalna temperatura pracy 70°C. Dc, Lc, Lgc – żyły ocynowane.

SYMBOLNORMALICZBA ŻYŁNAPIĘCIEPRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
DY, DYd, DcY
LY, LcY
LYd, LgYd
LgY, LgcY
PN-87/E-900541450/750V1÷10
0,35÷400
16÷400
1÷300
H07V-U
H07V-R
H07V-K
PN-EN 50525-2-31
VDE 0285-525-2-31
1450/750V1,5÷10
1,5÷400
1,5÷240

Zastosowanie

Przewody jednożyłowe do montowania wewnątrz urządzeń i, w, lub na oprawach oświetleniowych. Do układania na stałe w rurach instalacyjnych lub kanałach kablowych. Przewody DYd, LYd, LgYd mają izolację wzmocnioną i przeznaczone są do stosowania w warunkach o dużym narażeniu mechanicznym. Maksymalna temperatura pracy 70°C. Dc, Lc, Lgc – żyły ocynowane.

SYMBOLNORMALICZBA ŻYŁNAPIĘCIEPRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
DYc, DcYc
LYc, LcYc
LgYc, LgcYc
PN-87/E-900541300/500V0,5÷4
0,35÷6
0,35÷2,5
H05V2-U
H05V2-K
H05V2-R
PN-EN 50525-2-31
VDE 0285-525-2-31
1300/500V0,5÷1
0,5÷1
0,5÷1

Zastosowanie

Przewody instalacyjne, ciełoodporne, jednożyłowe do instalacji wewnętrznych. Największa dopuszczalna długotrwała temperatura żyły podczas pracy przewodów nie powinna przekraczać 90°C.Dc, Lc, Lgc – żyły ocynowane.

SYMBOLNORMALICZBA ŻYŁNAPIĘCIEPRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
DYc, DcYc
LYc, LcYc
LgYc, LgcYc
PN-87/E-900541450/750V0,5÷10
1,5÷400
1÷240
H07V2-U
H07V2-K
H07V2-R
PN-EN 50525-2-31
VDE 0285-525-2-31
1450/750V1,5÷10
1,5÷240
1,5÷400

Zastosowanie

Przewody instalacyjne, ciełoodporne, jednożyłowe do instalacji wewnętrznych. Największa dopuszczalna długotrwała temperatura żyły podczas pracy przewodów nie powinna przekraczać 90°C.Dc, Lc, Lgc – żyły ocynowane.

SYMBOLNORMALICZBA ŻYŁNAPIĘCIEPRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
ALY
ALYd
PN-87/E-900541450/750V16÷300

Zastosowanie

Przewody elektroenergetyczne jednożyłowe, aluminiowe, w izolacji polwinitowej do układania na stałe, gdzie ALY przeznaczony jest do układania na stałe w pomieszczeniach suchych pod tynkiem i na tynku, natomiast ALYd do układania na stałe w pomieszczeniach suchych i wilgotnych oraz na zewnątrz budynków, do przyłączy domowych.

Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies oraz zapoznałeś się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. Więcej informacji