Dotacje z Unii Europejskiej to ważna forma wsparcia dla polskich przedsiębiorców. Umożliwiają one polskim firmom realizacje innowacyjnych projektów. Oczywiście skorzystanie z tych środków nie jest łatwe. To skomplikowany długotrwały proces wymagający zaangażowania szerokiego grona pracowników firmy. Nasza firma wielokrotnie korzystała z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Pozwoliły one nam na przeprowadzenie licznych modernizacji firmy oraz zakup nowych maszyn i urządzeń, ale nie tylko. Dotacje, z których firma skorzystała, dotyczyły również szkoleń i usprawnień procesu zarządzania. Poniżej przedstawiamy projekty unijne aktualnie realizowane i już zrealizowane przez naszą firmę:.


Projekty zrealizowane


Wdrożenie produkcji nowej generacji kabli elektroenergetycznych bezhalogenowych wg normy PN-EN 50575:2015-03
Cel projektu: wdrożenie innowacyjnej technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych umożliwiającej produkcję i wprowadzanie na rynek nowej generacji kabli bezhalogenowych.
Planowany efekt: Wyeliminowanie z procesu produkcji kabli elektroenergetycznych materiałów termoplastycznych, które podczas palenia uwalniają do środowiska szkodliwe związki chemiczne z grupy halogenów.
Beneficjent: Eltrim Kable Sp. z o.o.
Wartość projektu: 5513513,87 PLN
Dofinansowane: 2811984,00 PLN
Wdrożenie własnej niekonwencjonalnej technologii produkcji wieloelementowych żył roboczych kabli elektroenergetycznych
Cel projektu: wdrożenie własnej niekonwencjonalnej technologii produkcji wieloelementowych żył roboczych kabli elektroenergetycznych i istotnie polepszonych własnościach użytkowych.
Planowany efekt: Zaoferowanie na rynku krajowym i europejskim kabli elektroenergetycznych niskich napięć i przekrojach powyżej 500mm2 o zwiększonej giętkości oraz istotnie zmniejszonych stratach przesyłu.
Beneficjent: Eltrim Kable Sp. z o.o.
Wartość projektu: 5756413.48 PLN
Dofinansowane: 2592320.06 PLN
Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych poprzez wdrożenie systemu klasy Business Intelligence
Uruchomienie technologii ciągłego wyciskania aluminium
Uruchomienie produkcji innowacyjnych przewodów bezhalogenowych do pojazdów szynowych

Uruchomienie produkcji innowacyjnych przewodów przyłączeniowych z żyłami aluminiowymi giętkimi
x