SYMBOL NORMA PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
DL DIN 48201/1 GOST 839 ASTM B-8 4 ÷ 10 mm2
16 ÷ 500 mm2

Zastosowanie

Przewody miedziane gołe do elektroenergetycznych linii napowietrznych.
SYMBOL NORMA PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
D D(Sn) PN-EN 60228 PN-EN 13602 DIN 40500/4 DIN VDE 0295 0,5 ÷ 4,5 mm2
0,35 ÷ 16 mm2

Zastosowanie

Druty miedziane lub miedziane ocynowane elektrolityczne miękkie do produkcji kabli i przewodów oraz innych specjalistycznych zastosowań np. uziemienia.
SYMBOL NORMA PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
L L(Sn) PN-EN 60228 DIN VDE 0295 0,5 ÷ 500 mm2

Zastosowanie

Linki miedziane lub miedziane ocynowane elektrolityczne miękkie lub twarde (klasy 2) do produkcji kabli i przewodów oraz innych specjalistycznych zastosowań, np. uziemienia.
SYMBOL NORMA PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
Lg, Lg(Sn) Lgg, Lgg(Sn) PN-EN 60228 DIN VDE 0295 0,5 ÷ 300 mm2

Zastosowanie

Linki miedziane lub miedziane ocynowane elektrolityczne miękkie lub twarde (klasy 5 i 6) do produkcji kabli i przewodów oraz innych specjalistycznych zastosowań.
Druty i linki gołe miedziane
x