SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
LgYcyw 3,6/6kV PN-87/E-90054 1 1,5 ÷ 240

Zastosowanie

Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe, miedziane, wielodrutowe, o izolacji z polwinitu ciepłoodpornego i w osłonie polwinitowej, na napięcie 3,6/6kV. Maksymalna temperatura pracy 90°C.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YKY
YnKY
YKYy
YAKY
YnAKY
YAKYy
3,6/6kV IEC 60502-2
PN-93/E-90400
PN-93/E-90402
DIN VDE 0271
1
3
ż.p.
25 ÷ 1000
16 ÷ 300
16 ÷ 150

Zastosowanie

Kable elektroenergetyczne jednożyłowe i trzyżyłowe z żyłą roboczą okrągłą miedzianą lub aluminiową o izolacji polwinitowej z żyłą powrotną miedzianą nałożoną na izolację oraz z powłoką polwinitową przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej np. linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YKYFty
YKYFtyn
YAKYFty
YAKYFtyn
3,6/6kV IEC 60502-2
PN-93/E-90400
PN-93/E-90402
DIN VDE 0271
3
ż.p.
16 ÷ 300
16 ÷ 150

Zastosowanie

Kable elektroenergetyczne trzyżyłowe z żyłami okrągłymi miedzianymi lub aluminiowymi o izolacji polwinitowej z żyłą powrotną miedzianą nałożoną na polwinitową powłokę wypełniającą o powłoce polwinitowej, opancerzone taśmami stalowymi oraz z wytłoczoną na pancerz polwinitową osłoną ochronną. Przeznaczone do przesyłu energii elektrycznej np. linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YKYFoy
YKYFpy
YKYFoyn
YAKYFoy
YAKYFoy
YAKYFpyn
YKYFpyn
YAKYFpyn
3,6/6kV IEC 60502-2
PN-93/E-90400
PN-93/E-90402
DIN VDE 0271
3
ż.p.
16 ÷ 300
16 ÷ 150

Zastosowanie

Kable elektroenergetyczne trzyżyłowe z żyłami okrągłymi miedzianymi lub aluminiowymi o izolacji polwinitowej z żyłą powrotną miedzianą nałożoną na polwinitową powłokę wypełniającą o powłoce polwinitowej, opancerzone drutami stalowymi ocynkowanymi okragłymi Fo lub płaskimi Fp oraz z wytłoczoną na pancerz polwinitową osłoną ochronną. Przeznaczone do przesyłu energii elektrycznej np. linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
yKYFoY
yKYFpY
yKYFoYn
yAKYFoY
yAKYFpY
yAKYFoYn
yKYFpYn
yAKYFpYn
3,6/6kV IEC 60502-2
PN-93/E-90400
PN-93/E-90402
DIN VDE 0271
1
3
ż.p.
16 ÷ 300
16 ÷ 300
16 ÷ 150

Zastosowanie

Kable elektroenergetyczne trzyżyłowe z żyłami okrągłymi miedzianymi lub aluminiowymi o izolacji polwinitowej, powłoce wewnętrznej polwinitowej, osłonie wewnętrznej PVC, opancerzone drutami stalowymi ocynkowanymi okragłymi Fo lub płaskimi Fp oraz z wytłoczoną na pancerz powłoką zewnetrzną polwinitową. Przeznaczone do przesyłu energii elektrycznej np. linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne.
Kable elektroenergetyczne na napięcie 3,6/6 kV Kable elektroenergetyczne na napięcie 3,6/6 kV Kable elektroenergetyczne na napięcie 3,6/6 kV Kable elektroenergetyczne na napięcie 3,6/6 kV Kable elektroenergetyczne na napięcie 3,6/6 kV Kable elektroenergetyczne na napięcie 3,6/6 kV Kable elektroenergetyczne na napięcie 3,6/6 kV Kable elektroenergetyczne na napięcie 3,6/6 kV Kable elektroenergetyczne na napięcie 3,6/6 kV
x