SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YKYY
nKY
YKYy
YAKY
YnAKY
YAKYy
6/6kV PN-93/E-90400
PN-93/E-90402
1
3
ż.p.
16 ÷ 300
16 ÷ 300
16 ÷ 150

Zastosowanie

Kable elektroenergetyczne jednożyłowe i trzyżyłowe z żyłą roboczą okrągłą miedzianą lub aluminiową o izolacji polwinitowej z żyłą powrotną miedzianą nałożoną na izolację oraz z powłoką polwinitową przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej np. linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YKYFty
YKYFtyn
YAKYFty
YAKYFtyn
6/6kV PN-93/E-90400
PN-93/E-90402
3
ż.p.
16 ÷ 300
16 ÷ 150

Zastosowanie

Kable elektroenergetyczne trzyżyłowe z żyłami okrągłymi miedzianymi lub aluminiowymi o izolacji polwinitowej z żyłą powrotną miedzianą nałożoną na polwinitową powłokę wypełniającą o powłoce polwinitowej, opancerzone taśmami stalowymi oraz z wytłoczoną na pancerz polwinitową osłoną ochronną. Przeznaczone do przesyłu energii elektrycznej np. linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YKYFoy
YKYFpy
YKYFoyn
YAKYFoy
YAKYFpy
YAKYFoyn
YKYFpyn
YAKYFpyn
6/6kV PN-93/E-90400
PN-93/E-90402
3
ż.p.
16 ÷ 300
16 ÷ 150

Zastosowanie

Kable elektroenergetyczne trzyżyłowe z żyłami okrągłymi miedzianymi lub aluminiowymi o izolacji polwinitowej z żyłą powrotną miedzianą nałożoną na polwinitową powłokę wypełniającą o powłoce polwinitowej, opancerzone drutami stalowymi ocynkowanymi okragłymi Fo lub płaskimi Fp oraz z wytłoczoną na pancerz polwinitową osłoną ochronną. Przeznaczone do przesyłu energii elektrycznej np. linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
yKYFoY
yKYFpY
yKYFoYn
yAKYFoY
yAKYFpY
yAKYFoYn
yKYFpYn
yAKYFpYn
6/6kV PN-93/E-90400
PN-93/E-90402
3
ż.p.
16 ÷ 300
16 ÷ 150

Zastosowanie

Kable elektroenergetyczne trzyżyłowe z żyłami okrągłymi miedzianymi lub aluminiowymi o izolacji polwinitowej z żyłą powrotną miedzianą nałożoną na polwinitową powłokę wypełniającą o osłonie wewnętrznej polwinitowej, opancerzone drutami stalowymi ocynkowanymi okragłymi Fo lub płaskimi Fp oraz z wytłoczoną na pancerz polwinitową powłoką zewnętrzną. Przeznaczone do przesyłu energii elektrycznej np. linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne.
Kable elektroenergetyczne na napięcie 6/6 kV Kable elektroenergetyczne na napięcie 6/6 kV Kable elektroenergetyczne na napięcie 6/6 kV Kable elektroenergetyczne na napięcie 6/6 kV Kable elektroenergetyczne na napięcie 6/6 kV Kable elektroenergetyczne na napięcie 6/6 kV Kable elektroenergetyczne na napięcie 6/6 kV Kable elektroenergetyczne na napięcie 6/6 kV
x