SYMBOL NORMA LICZBA ŻYŁ NAPIĘCIE PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YKOXS IEC 60092-353 IEC 60332-3-22 1 2,4 3 3+1 5 ÷ 37 0,6/1kV 1 ÷ 300 1 ÷ 50 1 ÷ 120 10+6-50+25 1 ÷ 2,5

Zastosowanie

1÷501÷12010+6-50+251÷2,5Elektroenergetyczne kable okrętowe o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej, ekranowane,do układania na stałe w instalacjach elektrycznych jednostek pływających.
SYMBOL NORMA LICZBA ŻYŁ NAPIĘCIE PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YKOXSekw IEC 60092-353 IEC 60332-3-22 1 2,4 3 3+1 5 ÷ 37 0,6/1kV 1 ÷ 300 1 ÷ 50 1 ÷ 120 10+6-50+25 1 ÷ 2,5

Zastosowanie

Elektroenergetyczne kable okrętowe o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej, ekranowane,do układania na stałe w instalacjach elektrycznych jednostek pływających.
SYMBOL NORMA LICZBA ŻYŁ NAPIĘCIE PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YKOXSuy IEC 60092-353 IEC 60332-3-22 1 2,4 3 3+1 5 ÷ 37 0,6/1kV 1 ÷ 300 1 ÷ 50 1 ÷ 120 10+6-50+25 1 ÷ 2,5

Zastosowanie

Elektroenergetyczne kable okrętowe o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej, uzbrojone oplotem z drutów stalowych, do układania na stałe w instalacjach elektrycznych jednostek pływających.
SYMBOL NORMA LICZBA ŻYŁ NAPIĘCIE PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
NKOXS IEC 60092-353 IEC 60332-3-22 1 2,4 3 3+1 5 ÷ 37 0,6/1kV 1 ÷ 300 1 ÷ 50 1 ÷ 120 10+6-50+25 1 ÷ 2,5

Zastosowanie

Kable okrętowe bezhalogenowe o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce z tworzywa bezhalogenowego o niskiej emisji dymów. Przeznaczone do układania na stałe w instalacjach elektrycznych na jednostkach pływających.
SYMBOL NORMA LICZBA ŻYŁ NAPIĘCIE PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
NKOXSekw IEC 60092-353 IEC 60332-3-22 1 2,4 3 3+1 5 ÷ 37 0,6/1kV 1 ÷ 300 1 ÷ 50 1 ÷ 120 10+6-50+25 1 ÷ 2,5

Zastosowanie

Kable okrętowe bezhalogenowe o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce z tworzywa bezhalogenowego o niskiej emisji dymów, z ekranem wspólnym z drutów miedzianych. Przeznaczone do układania na stałe w instalacjach elektrycznych na jednostkach pływających.
SYMBOL NORMA LICZBA ŻYŁ NAPIĘCIE PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
NKOXSuN IEC 60092-353 IEC 60332-3-22 2 3 4 5,7,10 0,6/1kV 1 ÷ 300 1 ÷ 50 1 ÷ 120 10+6-50+25 1 ÷ 2,5

Zastosowanie

Kable okrętowe bezhalogenowe o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce z tworzywa bezhalogenowego o niskiej emisji dymów, uzbrojone oplotem z drutów stalowych ocynkowanych (su). Przeznaczone do układania na stałe w instalacjach elektrycznych na jednostkach pływających.
SYMBOL NORMA LICZBA ŻYŁ NAPIĘCIE PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YTKOXSekw IEC 60092-353 IEC 60332-3-22 1 2,4 3 3+1 5 ÷ 37 0,6/1kV 1 ÷ 300 1 ÷ 50 1 ÷ 120 10+6-50+25 1 ÷ 2,5
NTKOXSekw IEC 60092-353 IEC 60332-3-22 1 2,4 3 3+1 5 ÷ 37 0,6/1kV 1 ÷ 300 1 ÷ 50 1 ÷ 120 10+6-50+25 1 ÷ 2,5

Zastosowanie

Kable telekomunikacyjne okrętowe ekranowane o izolacji z polietylenu usieciowanego oraz powłoce polwinitowej (YTKOXSekw) lub powłoce z materiału bezhalogenowego (NTKOXSekw). Przeznaczone są do wykonywania połączeń urządzeń i wyposażenia telekomunikacyjnego na statkach.
Kable elektroenergetyczne okrętowe Kable elektroenergetyczne okrętowe Kable elektroenergetyczne okrętowe Kable elektroenergetyczne okrętowe Kable elektroenergetyczne okrętowe Kable elektroenergetyczne okrętowe Kable elektroenergetyczne okrętowe Kable elektroenergetyczne okrętowe

Zastosowania

x