SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YKYFty
YKYFtyn
YnKYFtyn
yKYFtY
yKYFtYn
0,6/1kV PN-93/E-90401 IEC 60502-1 2
3 ÷ 4
5
1,5 ÷ 50
1,5 ÷ 300
1,5 ÷ 240
YAKYFty
YAKYFtyn
YAnKYFtyn
yAKYFtY
yAKYFtYn
0,6/1kV PN-93/E-90401
IEC 60502-1
3
4
3 + 1
10 ÷ 300
10 ÷ 300
25+16 do 300+150

Zastosowanie

Kable energetyczne o izolacji polwinitowej i powłoce wypełniającej opancerzone taśmami stalowymi z zewnętrzną powłoką polwinitową. Przeznaczone do przemysłu energii elektrycznej do układania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w powietrzu, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne.Yn - osłona zewnętrzna nierozprzestrzeniająca płomieni.Ft - pancerz z taśm stalowych ocynkowanych.Ftl - pancerz z taśm stalowych lakierowanych.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YKYFoy
YKYFoyn
YnKYFoyn
yKYFoY
yKYFoYn
YKYFpy
YKYFpyn
YnKYFpyn
yKYFpY
yKYFpYn
0,6/1kV PN-93/E-90401 IEC 60502-1 2
3 ÷ 4
5
3+1
1,5 ÷ 50
1,5 ÷ 300
1,5 ÷ 240
25+16 do 300+150

Zastosowanie

Kable elektroenergetyczne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji polwinitowej i powłoce polwinitowej, opancerzone drutami stalowymi ocynkowanymi okrągłymi Fo lub płaskimi Fp oraz z wytłoczoną na pancerz polwinitową osłoną ochronną. Przeznaczone do przesyłu energii elektrycznej np. linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YAKYFoy
YAKYFoyn
YnAKYFoyn
yAKYFoY
yAKYFoYn
YAKYFpy
YAKYFpyn
YnAKYFpyn
yAKYFpY
yAKYFpYn
0,6/1kV PN-93/E-90401 IEC 60502-1 3
4
5
3+1
10 ÷ 300
10 ÷ 300
10 ÷ 240
25+16 do 300+150

Zastosowanie

Kable elektroenergetyczne wielożyłowe z żyłami aluminiowymi o izolacji polwinitowej i powłoce polwinitowej, opancerzone drutami stalowymi ocynkowanymi okrągłymi Fo lub płaskimi Fp oraz z wytłoczoną na pancerz polwinitową osłoną ochronną. Przeznaczone do przesyłu energii elektrycznej np. linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YKYAoy
YKYAoyn
YnKYAoyn
yKYAoY
yKYAoYn
YAKYAoy
YAKYAoyn
YnAKYAoyn
yAKYAoY
yAKYAoYn
0,6/1kV IEC 60502-1 1 50 ÷ 1000

Zastosowanie

Kable elektroenergetyczne jednożyłowe z żyłami miedzianymi lub aluminiowymi o izolacji polwinitowej i powłoce polwinitowej, opancerzone drutami aluminiowymi okrągłymi Ao oraz z wytłoczoną na pancerz polwinitową osłoną ochronną. Przeznaczone do przesyłu energii elektrycznej np. linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w kanałach kablowych oraz układane bezpośrednio w ziemi w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne.

NAPIĘCIE SYMBOL NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YKYektmy
YKYektmyn
YnKYektmyn
yKYektmY
yKYektmYn
ynKYektmYn
0,6/1kV PN-93/E-90400
PN-HD 603 S1
IEC 60502-1
2
3
4
5
1 ÷ 16
1 ÷ 16
1 ÷ 16
1 ÷ 10

Zastosowanie

Kable miedziane o izolacji polwinitowej oraz: - YKYektmy o powłoce wew. polwinitowej ekranowane taśmą Cu polwinitową osłoną ochronną.- yKYektmY o powłoce wypełniającej ekranowane taśmą Cu z zewnętrzną powłoką polwinitową.- yn, Yn - nierozprzestrzeniające płomienia. Przeznaczone do energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa oraz sterowniczych, także do przesyłania energii elektrycznej gdzie istotna jest ochrona przesyłanych sygnałów od zakłóceń zewnętrznych oraz ograniczenie emisji zakłóceń emitowanych z kabla na zewnątrz.Układanie: w kanałach kablowych, na konstrukcjach oraz bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne.

NAPIĘCIE SYMBOL NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YKSYFty
YKSYFtyn
YnKSYFtyn
yKSYFtY
yKSYFtlY
yKSYFtYn
ynKSYFtYn
0,6/1kV PN-93/E-90403
PN-93/E-90400
PN-HD 627 S1
IEC 60502-1
7 ÷ 75
7 ÷ 10
1,0 ÷ 2,5
4 ÷ 10

Zastosowanie

Kable sygnalizacyjne miedziane o izolacji polwinitowej oraz: yKSYFtYn - o powłoce wypełniającej opancerzone taśmą stalową ocynkowaną z zewnątrzną powłoką polwinitową. YKSYFtyn - o powłoce wew. polwinitowej opancerzone taśmą stalową ocynkowaną z polwinitową osłoną ochronną. yn, Yn - nierozprzestrzeniające płomienia. Ftl - opancerzone tasmą stalową lakierowaną. Przeznaczone do energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa oraz sterowniczych, także do przesyłania energii elektrycznej. Układanie: w kanałach kablowych, na konstrukcjach oraz bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne.

NAPIĘCIE SYMBOL NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YKSYFoy
YKSYFoyn
YnKSYFoyn
yKSYFoY
yKSYFoYn
ynKSYFoYn
0,6/1kV PN-93/E-90403
PN-93/E-90400
PN-HD 627 S1
IEC 60502-1
7 ÷ 75
7 ÷ 10
1,0 ÷ 2,5
4 ÷ 10

Zastosowanie

Kable sygnalizacyjne miedziane o izolacji polwinitowej oraz: yKSYFoY - o powłoce wypełniającej opancerzone drutami stalowymi ocynkowanymi z zewnątrzną powłoką polwinitową. YKSYFoy - o powłoce wew. polwinitowej opancerzone drutami stalowymi ocynkowanymi z polwinitową osłoną ochronną.yn, Yn - nierozprzestrzeniające płomienia. Przeznaczone do energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa oraz sterowniczych, także do przesyłania energii elektrycznej, Układanie: w kanałach kablowych, na konstrukcjach oraz bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YKSXSFty
YKSXSFtyn
YnKSXSFtyn
YKSXSFoy
YKSXSFoyn
YnKSXSFoyn
0,6/1kV PN-93/E-90403
PN-93/E-90400
PN-HD 627 S1
IEC 60502-1
7 ÷ 75
7 ÷ 10
1 ÷ 2,5
4 ÷ 10

Zastosowanie

Kable sygnalizacyjne miedziane o izolacji z polietylenu usieciowanego XLPE oraz: - yKSXSFtYn - o powłoce wypełniającej opancerzone taśmą stalową ocynkowaną z zewnątrzną powłoką polwinitową.- YKSXSFtyn - o powłoce wew. polwinitowej opancerzone taśmą stalową ocynkowaną z polwinitową osłoną ochronną.- yn, Yn –nierozprzestrzeniające płomienia - Foy - pancerz z drutów okragłych, - Ftl - pancerz z taśmą stalowej lakierowanej. Przeznaczone do energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa oraz sterowniczych, także do przesyłania energii elektrycznej. Układanie: w kanałach kablowych, na konstrukcjach oraz bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YKSYektmy
YKSYektmyn
YnKSYektmyn
yKSYektmY
yKSYektmYn
ynKSYektmYn
0,6/1kV PN-93/E-90400
PN-HD 627
IEC 60502-1
7 ÷ 75
7 ÷ 10
1 ÷ 2,5
4 ÷ 10

Zastosowanie

Kable sygnalizacyjne miedziane o izolacji polwinitowej oraz: - YKSYektmy o powłoce wew. polwinitowej ekranowane taśmą Cu polwinitową osłoną ochronną- yKSYektmY o powłoce wypełniającej ekranowane taśmą Cu z zewnętrzną powłoką polwinitową.- yn, Yn - nierozprzestrzeniające płomienia. Przeznaczone do energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa oraz sterowniczych, także do przesyłania energii elektrycznej gdzie istotna jest ochrona przesyłanych sygnałów od zakłóceń zewnętrznych oraz ograniczenie emisji zakłóceń emitowanych z kabla na zewnątrz. Układanie: w kanałach kablowych, na konstrukcjach oraz bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
NYRY 0,6/1kV DIN VDE 0271 2 ÷ 5
2 ÷ 40
2 ÷ 19
1,5 ÷ 16
1,5 ÷ 2,5
4
NYRGY 0,6/1kV DIN VDE 0271 4
3+1
25 ÷ 300
1-CYKYDY 0,6/1kV Adapted to:CSN 34 7615 4
4 ÷ 5
4 ÷ 7
3 ÷ 24
3+1
25 ÷ 300
6 ÷ 16
4
1,5 ÷ 2,5
25+16 ÷ 240+120

Zastosowanie

Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce polwinitowej opancerzone drutami stalowymi ocynkowanymi przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej, do układania w ziemi, kanałach kablowych, w pomieszczeniach oraz na powietrzu gdzie wymagana jest odporność na uszkodzenia mechaniczne.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
NYFGY
NAYFGY
0,6/1kV DIN VDE 0271 4
3 ÷ 1
35 ÷ 300
25/16 ÷ 300/150

Zastosowanie

Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce PVC pancerzone drutami stalowymi ocynkowanymi płaskimi.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
NYBY 0,6/1kV DIN VDE 0271 3 + 5, 3 + 1
2 ÷ 40
2 ÷ 19
1,5 ÷ 240
25+16 ÷ 240+120
1,5 ÷ 2.54
CBbT-c 0,6/1kV BDS 16291-85 2
3 ÷ 5
6 ÷ 37
6 ÷ 10
1,5 ÷ 16
1,5 ÷ 240
1,5 ÷ 2.5
4 ÷ 10

Zastosowanie

Kable elektroenergetyczne o izolacji PVC pancerzone taśmami stalowymi ocynkowanymi.
SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
Cu/PVC/AWA/
PVC
0,6/1kV BS 6346
IEC 60502-1
1 50 ÷ 1000

Zastosowanie

Kable elektroenergetyczne jednożyłowe o izolacji i powłoce PVC pancerzone drutami aluminiowymi.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
Cu/PVC/SWA/PVC 0,6/1kV BS 6346
IEC 60502-1
2
3 ÷ 4
3 + 1
5
7 ÷ 48
7 ÷ 19
1,5 ÷ 240
1,5 ÷ 300
25+16 ÷ 300+150
1,5 ÷ 70
1,5 ÷ 2.5
4

Zastosowanie

Kable elektroenergetyczne wielożyłowe o izolacji i powłoce PVC pancerzone drutami aluminiowymi ocynkowanymi.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 0,6/1kV BS 5467
IEC 60502-1
1 50 ÷ 1000

Zastosowanie

Kable elektroenergetyczne jednożyłowe o izolacji i powłoce XLPE pancerzone drutami aluminiowymi ocynkowanymi.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC 0,6/1kV BS 5467
IEC 60502-1
2÷4
3 + 1
5
7 ÷ 48
7 ÷ 19
1,5÷240
25+16 ÷ 240+120
1,5 ÷ 70
1,5 ÷ 2.5
4

Zastosowanie

Kable elektroenergetyczne wielożyłowe o izolacji XLPE i powłoce PVC pancerzone drutami aluminiowymi.
Kable elektroenergetyczne opancerzone Kable elektroenergetyczne opancerzone Kable elektroenergetyczne opancerzone Kable elektroenergetyczne opancerzone Kable elektroenergetyczne opancerzone Kable elektroenergetyczne opancerzone Kable elektroenergetyczne opancerzone Kable elektroenergetyczne opancerzone Kable elektroenergetyczne opancerzone Kable elektroenergetyczne opancerzone Kable elektroenergetyczne opancerzone Kable elektroenergetyczne opancerzone Kable elektroenergetyczne opancerzone Kable elektroenergetyczne opancerzone Kable elektroenergetyczne opancerzone Kable elektroenergetyczne opancerzone
x