SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YAKY
YnAKY
YAKyY
0,6/1kV PN-93/E-90401
PN-HD 603 S1
IEC 60502-1
1
3 ÷ 4
5
10 ÷ 1000
10 ÷ 300
10 ÷ 300

Zastosowanie

Kable energetyczne z żyłą aluminiową o izolacji i powłoce z polwinitu. Przeznaczone do układania w ziemi, kanałach kablowych, do elektrowni, przemysłu, rozdzielni jak i sieci miejscowych.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YAKXS
YnAKXS
YAKyXS
0,6/1kV PN-HD 603 S1
IEC-60502-1
1
3 ÷ 4
5
10 ÷ 300
10 ÷ 120
10 ÷ 35

Zastosowanie

Kabel energetyczny z żyłami aluminiowymi o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej. Przeznaczony do układania w ziemi, kanałach kablowych, do elektrowni, przemysłu, rozdzielni jak i sieci miejscowych.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
NAYY
(N)AYYö
0,6/1kV DIN VDE 0276-603
PN-HD 603 S1
1
3 ÷ 4
10 ÷ 1000
10 ÷ 300

Zastosowanie

Kable energetyczne z żyłą aluminiową o izloacji i powłoce z polwinitu. Przeznaczony do układania w ziemi, kanałach kablowych, do elektrowni, przemysłu, rozdzielni jak i sieci miejscowych.ö - powłoka olejoodporna.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
NA2XY
(N)A2XY-FR
0,6/1kV DIN VDE 0276-603
PN-HD 603 S1
1
3 ÷ 4
10 ÷ 1000
10 ÷ 300

Zastosowanie

Kable energetyczne z żyłą aluminiową o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej. Przeznaczony do układania w ziemi, kanałach kablowych, do elektrowni, przemysłu, rozdzielni jak i sieci miejscowych.FR – powłoka nierozprzestrzeniająca płomienia.
SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
NA2XY
(N)A2XY-FR
0,6/1kV DIN VDE 0276-603
PN-HD 603 S1
1
3 ÷ 4
10 ÷ 1000
10 ÷ 300

Zastosowanie

Kable energetyczne z żyłą aluminiową o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej. Przeznaczony do układania w ziemi, kanałach kablowych, do elektrowni, przemysłu, rozdzielni jak i sieci miejscowych.FR – powłoka nierozprzestrzeniająca płomienia.
SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
NAY2Y-O
NAY2Y-J
0,6/1kV PN-HD 603 S1 1
3 ÷ 4
5
10 ÷ 500
1,5 ÷ 240
1,5 ÷ 240

Zastosowanie

Kabel elektroenergetyczny z żyłami aluminiowymi o izolacji z polichlorku winylu – PVC i powłoce z polietylenu – PE; zastosowanie inside i outside; w ziemi, w kanałach kablowych; w betonie; do przesyłania energii elektrycznej.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
U-1000 AR2V 0,6/1kV NEC 32-321 1
3 ÷ 4
5
10 ÷ 1000
10 ÷ 300
10 ÷ 300

Zastosowanie

Kable energetyczne z żyłą aluminiową o izolacji z polietylenu sieciowanego i powłoce polwinitowej. Przeznaczony do standardowych instalacji przemysłowych lub kolumn montażowych budynków.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
CABT
CABT-c
0,6/1kV BDS 16291-85 1
2
3 ÷ 5
6 ÷ 630
6 ÷ 25
6 ÷ 300

Zastosowanie

Kable energetyczne z żyłą aluminiową o izloacji i powłoce z polwinitu. Przeznaczony do układania w ziemi, kanałach kablowych, do elektrowni, przemysłu, rozdzielni jak i sieci miejscowych.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
1-AYKY 0,6/1kV CSN 34 7659-3A
IEC 60502-1
1
3 ÷ 4
3 ÷ 1
16 ÷ 630
16 ÷ 240
25+16 do 300+150

Zastosowanie

Kable elektroenergetyczne z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce polwinitowej przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej w liniach zasilających układanych w ziemi. Mogą być układane również w pomieszczeniach, w kanałach kablowych i na powietrzu.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
XAKXS
XnAKXS
XAKyXS
NA2X2Y
(N)A2X2Y-FR
0,6/1kV IEC 60502-1
HD 603 S1
DIN VDE 0276-603
1
3 ÷ 5
10 ÷ 1000
10 ÷ 300

Zastosowanie

Kable energetyczne z żyłami aluminiowymi w izolacji z polietylenu usieciowanego oraz powłoce z polietylenu termoplastycznego. Przeznaczone do układania w ziemi, kanałach kablowych do elektrowni, przemysłu, rozdzielni jak i sieci miejscowych Xn – powłoka nierozprzestrzeniająca płomienia,y - wypełnienie z materiału EPDM
Kable elektroenergetyczne z żyłami aluminiowymi Kable elektroenergetyczne z żyłami aluminiowymi Kable elektroenergetyczne z żyłami aluminiowymi
x