SYMBOL NORMA LICZBA ŻYŁ NAPIĘCIE PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
DY-K DY-Ko PN-88/E-90116 1 750V 1,5kV 1 ÷ 10
LgY-K LgY-Ko PN-88/E-90116 1 750V 1,5kV 0,75 ÷ 120

Zastosowanie

Przewody o izolacji polwinitowej do układania na stałe w taborze kolejowym.
SYMBOL NORMA LICZBA ŻYŁ NAPIĘCIE PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YLgY-K PN-88/E-90116 1 1,8/3kV 1,5 ÷ 240

Zastosowanie

Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej do układania w szynowym taborze kolejowym.
SYMBOL NORMA LICZBA ŻYŁ NAPIĘCIE PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
LgN-K PN-K-02511 1 600/1000V 1 ÷ 240

Zastosowanie

Przewody o izolacji bezhalogenowej do układania na stałe w taborze kolejowym, w tym również miejscach narażonych na działanie smarów, olejów oraz warunków atmosferycznych.
SYMBOL NORMA LICZBA ŻYŁ NAPIĘCIE PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
NLgN-K PN-K-02511 1 1,8/3kV 3,6/6kV 1,5 ÷ 240

Zastosowanie

Przewody o izolacji i powłoce bezhalogenowej do układania na stałe w taborze kolejowym, w tym również miejscach narażonych na działanie smarów, olejów oraz warunków atmosferycznych.
Przewody do taboru kolejowego Przewody do taboru kolejowego Przewody do taboru kolejowego Przewody do taboru kolejowego
x