SYMBOL NORMA LICZBA ŻYŁ NAPIĘCIE PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
H03Z1Z1-F H03Z1Z1H2-F PN-EN 50525-3-11 VDE 0285-525-3-11 2 ÷ 4 2 ÷ 3 300/300V 0,5 ÷ 0,75 0,5 ÷ 0,75
H05Z1Z1-F H05Z1Z1H2-F PN-EN 50525-2-11 VDE 0285-525-2-11 2 ÷ 5 2 ÷ 3 300/500V 0,75 ÷ 16 0,75 ÷ 4

Zastosowanie

Przewody o izolacji i powłoce bezhalogenowej termoplastycznej przeznaczone do odbiorników ruchomych w miejscach gdzie występuje ryzyko pożaru oraz wymagana jest niska emisja dymu i gazów korozyjnych. Maksymalna temperatura pracy żyły 60°C.
SYMBOL NORMA LICZBA ŻYŁ NAPIĘCIE PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
H07ZZ-F PN-EN 50525-2-51 VDE 0285-525-2-51 1 2 3 ÷ 4 4 5 6 450/750V 1,5 ÷ 500 1 ÷ 25 1 ÷ 185 1 ÷ 185 1 ÷ 25 1,5 ÷ 2,5

Zastosowanie

Przewody o izolacji i powłoce z usieciowanego polimeru, o małej emisji dymu i gazów korozyjnych podczas palenia. Przeznaczone do eksploatacji w instalacjach wnętrzowych oraz tymczasowych na otwartym powietrzu, szczególnie w warunkach, w których jest wymagana niska emisja dymu i gazów korozyjnych w przypadku palenia się. Nie nadaje się do ciągłej eksploatacji na otwartym powietrzu.
Przewody giętkie bezhalogenowe do odbiorników ruchomych Przewody giętkie bezhalogenowe do odbiorników ruchomych Przewody giętkie bezhalogenowe do odbiorników ruchomych
x