SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
NHXMH 300/500V DIN VDE 0250-214 1
4 ÷ 5
3 ÷ 7
1,5 ÷ 16
1,5 ÷ 35
1,5 ÷ 2,5

Zastosowanie

Przewody instalacyjne o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce z tworzywa bezhalogenowego, o niskiej emisji dymów i gazów korozyjnych wydzielanych podczas spalania. Przeznaczone do instalacji w budynkach, w których występują zaostrzone wymagania przeciwpożarowe; do układania na stałe w instalacjach zasilających i oświetleniowych oraz do układania nad, w i pod tynkiem, w suchych i wilgotnych pomieszczeniach.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
(N)HMH 300/500V DIN VDE 0250-214 1
2 ÷ 5
3 ÷ 7
1,5 ÷ 16
1,5 ÷ 35
1,5 ÷ 2,5

Zastosowanie

Przewody instalacyjne o izolacji i powłoce z tworzywa bezhalogenowego termoplastycznego, o niskiej emisji dymów i gazów korozyjnych wydzielanych podczas spalania. Przeznaczone do instalacji w budynkach, w których występują zaostrzone wymagania przeciwpożarowe.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
(N)HXMH(St) 300/500V DIN VDE 0250-214 3 ÷ 7 1,5 ÷ 6

Zastosowanie

Przewody instalacyjne ekranowane taśmą Alu-PET o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce z tworzywa bezhalogenowego, o niskiej emisji dymów i gazów korozyjnych wydzielanych podczas spalania. Przeznaczone do instalacji w budynkach, w których występują zaostrzone wymagania przeciwpożarowe, oraz tam, gdzie wymagane jest ograniczenie emisji zakłóceń na zewnątrz przewodu np. w pomieszczeniach komputerowych, szpitalach, przy aparaturze kontrolno-pomiarowej. Układanie na stałe w instalacjach zasilających i oświetleniowych oraz do układania nad, w i pod tynkiem, w suchych i wilgotnych pomieszczeniach.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
EL-Instal HP 500 300/500V ZN-ELT-40/2018 2 ÷ 5 0,5 ÷ 6

Zastosowanie

Przewody płaskie instalacyjne o żyłach miedzianych jednodrutowych o izolacji bezhalogenowej i powłoce bezhalogenowej, z żyłą ochronną (żo) lub bez, na napięcie znamionowe 300/500V. Mają zastosowanie w obiektach o podniesionych wymaganiach przeciwpożarowych: hotele, szpitale, teatry itp., przewód do układania na stałe, do montażu pod i na tynku, w cegle i w betonie , z wyjątkiem betonu sprężonego i wibrowanego, w suchych i wilgotnych pomieszczeniach; stosowanie na zewnątrz tylko pod warunkiem osłony przed działaniem bezpośrednich promieni słonecznych i warunków atmosferycznych.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
EL-Instal HP 750 450/750V ZN-ELT-40/2018 2 ÷ 5 1 ÷ 10

Zastosowanie

Przewody płaskie instalacyjne o żyłach miedzianych jednodrutowych o izolacji bezhalogenowej i powłoce bezhalogenowej, z żyłą ochronną (żo) lub bez, na napięcie znamionowe 450/750V. Mają zastosowanie w obiektach o podniesionych wymaganiach przeciwpożarowych: hotele, szpitale, teatry itp., przewód do układania na stałe, do montażu pod i na tynku, w cegle i w betonie , z wyjątkiem betonu sprężonego i wibrowanego, w suchych i wilgotnych pomieszczeniach; stosowanie na zewnątrz tylko pod warunkiem osłony przed działaniem bezpośrednich promieni słonecznych i warunków atmosferycznych.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
EL-Instal H 750 450/750V ZN-ELT-40/2018 2 ÷ 7 1 ÷ 16

Zastosowanie

Przewody okrągłe instalacyjne o żyłach miedzianych jednodrutowych o izolacji bezhalogenowej i powłoce bezhalogenowej, z żyłą ochronną (G) lub bez (X), na napięcie znamionowe 450/750V. Zastosowanie: w obiektach o podniesionych wymaganiach przeciwpożarowych: hotele, szpitale, teatry itp., przewód do układania na stałe, do montażu pod i na tynku, w cegle i w betonie , z wyjątkiem betonu sprężonego i wibrowanego, w suchych i wilgotnych pomieszczeniach; stosowanie na zewnątrz tylko pod warunkiem osłony przed działaniem bezpośrednich promieni słonecznych i warunków atmosferycznych.

Przewody instalacyjne bezhalogenowe Przewody instalacyjne bezhalogenowe
x