SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
H07Z-K Dca
450/750V PN-EN 50525-3-41:2011 1 10 ÷ 240 mm2

Zastosowanie

w miejscach, gdzie jest wymagany niski poziom emisji dymów i żrących gazów w przypadku pożaru lub spalenia; instalacja w rurkach natynkowych lub wtynkowych lub podobnych systemach zamkniętych. Nadaje się do stałych zabezpieczonych instalacji oświetleniowych i sterowniczych dla napięć do 1 000 V prądu stałego lub do 750V prądu przemiennego w stosunku do ziemi. Zdefiniowane testy dla dymu i gazów bezhalogenkowych odnoszą się wyłącznie do kabli, a nie do kabli i rurek razem. Przewody te nie mają na celu zapewnienie integralności obwodu w przypadku pożaru.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
H07Z-K Eca 450/750V PN-EN 50525-3-41:2011 1 1,5 ÷ 6 mm2

Zastosowanie

w miejscach, gdzie jest wymagany niski poziom emisji dymów i żrących gazów w przypadku pożaru lub spalenia; instalacja w rurkach natynkowych lub wtynkowych lub podobnych systemach zamkniętych. Nadaje się do stałych zabezpieczonych instalacji oświetleniowych i sterowniczych dla napięć do 1 000 V prądu stałego lub do 750V prądu przemiennego w stosunku do ziemi.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
H07Z1-R 450/750V PN-EN 50525-3-31:2011 1 10 ÷ 630 mm2

Zastosowanie

w miejscach, gdzie jest wymagany niski poziom emisji dymów i żrących gazów w przypadku pożaru lub spalenia; instalacja w rurkach natynkowych lub wtynkowych lub podobnych systemach zamkniętych. Nadaje się do stałych zabezpieczonych instalacji oświetleniowych i sterowniczych dla napięć do 1 000 V prądu stałego lub do 750V prądu przemiennego w stosunku do ziemi. Zdefiniowane testy dla dymu i gazów bezhalogenkowych odnoszą się wyłącznie do kabli, a nie do kabli i rurek razem. Przewody te nie mają na celu zapewnienie integralności obwodu w przypadku pożaru
x