SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
H05G-U
H05G-K
300/500V PN-EN 50525-2-42
VDE 0285-525-2-42
1 0,5 ÷ 1
H07G-U
H07G-R
H07G-K
450/750V PN-EN 50525-2-42
VDE 0285-525-2-42
1 1,5 ÷ 10
1,5 ÷ 400
1,5 ÷ 240

Zastosowanie

Przewód o podwyższonej ciepłoodporności, do połączeń wewnętrznych, o dopuszczalnej długotrwałej temperaturze żyły 110°C. Przewód o izolacji gumowej, na napięcie znamionowe U0/U nieprzekraczające 450/750 V, do połączeń wewnętrznych w aparatach elektrycznych, w których zainstalowane przewody pracują w strefie o podwyższonej temperaturze. Przyczyną podwyższenia temperatury może być wysoka temperatura otoczenia i/lub ciepło wytworzone w urządzeniu.
Przewody instalacyjne jednożyłowe o izolacji gumowej ciepłoodporne
x