SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
DY, DcY, LY, LcY, LgY, LgcY 300/500V PN-87/E-90054 1 0,5 ÷ 4
0,35 ÷ 6
0,35 ÷ 2,5
H05V-U, H05V-R, H05V-K 300/500V PN-EN 50525-2-31
VDE 0285-525-2-31
BS 6004
1 0,5 ÷ 1

Zastosowanie

Przewody instalacyjne, jednożyłowe do montowania wewnątrz urządzeń i, w, lub na oprawach oświetleniowych. Do układania na stałe w rurach instalacyjnych lub innych osłonach przewodów, jednak tylko w przypadku obwodów sygnalizacyjnych. Maksymalna temperatura pracy 70°C. Dc, Lc, Lgc - żyły ocynowane.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
DY, DYd, DcY, LY, LcY, LYd, LgYd, LgY, LgcY 450/750V PN-87/E-90054 1 1÷10
0,35÷400
16÷400
1÷300
H07V-U, H07V-R, H07V-K 450/750V PN-EN 50525-2-31 VDE 0285-525-2-31 1 1,5÷10
1,5÷400
1,5÷240

Zastosowanie

Przewody jednożyłowe do montowania wewnątrz urządzeń i, w, lub na oprawach oświetleniowych. Do układania na stałe w rurach instalacyjnych lub kanałach kablowych. Przewody DYd, LYd, LgYd mają izolację wzmocnioną i przeznaczone są do stosowania w warunkach o dużym narażeniu mechanicznym. Maksymalna temperatura pracy 70°C. Dc, Lc, Lgc - żyły ocynowane.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
DYc, DcYc, LYc, LcYc, LgYc, LgcYc 300/500V PN-87/E-90054 1 0,5 ÷ 4
0,35 ÷ 6
0,35 ÷ 2,5
H05V2-U, H05V2-K, H05V2-R 300/500V PN-EN 50525-2-31
VDE 0285-525-2-31
1 0,5 ÷ 1
0,5 ÷ 1
0,5 ÷ 1

Zastosowanie

Przewody instalacyjne, ciełoodporne, jednożyłowe do instalacji wewnętrznych. Największa dopuszczalna długotrwała temperatura żyły podczas pracy przewodów nie powinna przekraczać 90°C.Dc, Lc, Lgc - żyły ocynowane.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
DYc, DcYc, LYc, LcYc, LgYc, LgcYc 450/750V PN-87/E-90054 1 0,5÷10
1,5÷400
1÷240
H07V2-U, H07V2-K, H07V2-R 450/750V PN-EN 50525-2-31
VDE 0285-525-2-31
1 1,5÷10
1,5÷240
1,5÷400

Zastosowanie

Przewody instalacyjne, ciełoodporne, jednożyłowe do instalacji wewnętrznych. Największa dopuszczalna długotrwała temperatura żyły podczas pracy przewodów nie powinna przekraczać 90°C.Dc, Lc, Lgc - żyły ocynowane.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
ALY, ALYd 450/750V PN-87/E-90054 1 16÷300

Zastosowanie

Przewody elektroenergetyczne jednożyłowe, aluminiowe, w izolacji polwinitowej do układania na stałe, gdzie ALY przeznaczony jest do układania na stałe w pomieszczeniach suchych pod tynkiem i na tynku, natomiast ALYd do układania na stałe w pomieszczeniach suchych i wilgotnych oraz na zewnątrz budynków, do przyłączy domowych.
Przewody instalacyjne jednożyłowo o izolacji polwinitowej Przewody instalacyjne jednożyłowo o izolacji polwinitowej Przewody instalacyjne jednożyłowo o izolacji polwinitowej Przewody instalacyjne jednożyłowo o izolacji polwinitowej
x