SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YDY 300/500V
450/750V
PN-E-90068:2016-10
PN-EN-50575:2015+A1:2016
2 ÷ 7 1 ÷ 10
YDYp 300/500V
450/750V
PN-E-90068:2016-10
PN-EN-50575:2015+A1:2016
2 ÷ 4
2 ÷ 5
0,5 ÷ 6
1 ÷ 10
YDYt 300/500V
450/750V
PN-87/E-90060 2 ÷ 3 1 ÷ 2,5

Zastosowanie

Przewody instalacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej. Stosowane do układania na stałe bez dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi w pomieszczeniach suchych i wilgotnych pod i na tynku.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YLY
YcLYc
0,6/1kV PN-87/E-90056 1 ÷ 4
5 ÷ 10
1 ÷ 150
1 ÷ 10
YLYYuy 0,6/1kV PN-87/E-90056 1
1 ÷ 4
5 ÷ 10
1 ÷ 150
1 ÷ 10
1 ÷ 10

Zastosowanie

Przewody instalacyjne do układania na stałe bez dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych. Przewody YL Yuy posiadają uzbrojenie z drutów stalowych ocynkowanych, przez co są bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne. Przewody YcL Yc o izolacji i powłoce z polwinitu ciepłoodpornego przeznaczone są do pracy w warunkach, gdzie dopuszczalna długotrwała graniczna temperatura żyły podczas pracy przewodu nie przekracza 90°C.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
NYM
(N)YM (St)
300/500V DIN VDE 0250 cz.204 1
2 ÷ 5
10 ÷ 12
10
1,5 ÷ 16
1,5 ÷ 35
1,5 ÷ 2,5
1,5
FR-N05VV-U
FR-N05VV-R
300/500V NF C 32-207 2 ÷ 5 1,5 ÷ 35
EKK, FKK 450/750V SS 424 02 34 2 ÷ 5 1,5 ÷ 35

Zastosowanie

Do układania nad, w i pod tynkiem w suchych, wilgotnych i mokrych pomieszczeniach oraz w rurach w betonie, za wyjątkiem bezpośredniego osadzenia w betonie sypanym jednofrakcyjnym, wibrowanym lub ubijanym. Mogą być również używane na zewnątrz, o ile są chronione przed bezpośrednim działaniem słońca.(St) - przewód ekranowany taśmą Alu-PET

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
EL-Instal NP 450/750V ZN-ELT-43/2018 2 ÷ 5 1 ÷ 10

Zastosowanie

Nowa generacja przewodów płaskich instalacyjnych o żyłach miedzianych jednodrutowych o izolacji i powłoce PVC o , z żyłą ochronną (żo) lub bez, spełniająca nowe standardy CPR, na napięcie znamionowe 450/750V. Zastosowanie: w obiektach o podniesionych wymaganiach przeciwpożarowych: hotele, szpitale, teatry itp., przewód do układania na stałe, do montażu pod i na tynku, w cegle i w betonie , z wyjątkiem betonu sprężonego i wibrowanego, w suchych i wilgotnych pomieszczeniach; stosowanie na zewnątrz tylko pod warunkiem osłony przed działaniem bezpośrednich promieni słonecznych i warunków atmosferycznych
Przewody instalacyjne wielożyłowe o izolacji i powłoce polwinitowej Przewody instalacyjne wielożyłowe o izolacji i powłoce polwinitowej Przewody instalacyjne wielożyłowe o izolacji i powłoce polwinitowej Przewody instalacyjne wielożyłowe o izolacji i powłoce polwinitowej Przewody instalacyjne wielożyłowe o izolacji i powłoce polwinitowej Przewody instalacyjne wielożyłowe o izolacji i powłoce polwinitowej
x