SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
H05RNH2-F 300/500V PN-EN 50525-2-82
VDE 0285-525-2-82
2 1,5 ÷ 2,5

Zastosowanie

Przewody o izolacji z gumy EPR i powłoce z gumy chloroprenowej przeznaczone do girland świetlnych. Maksymalna temperatura pracy żyły 60°C

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
H05RR-F 300/500V PN-EN 50525-2-21
VDE 0285-525-2-21
2
3 ÷ 4
5
0,75 ÷ 2,5
0,75 ÷ 6
0,75 ÷ 2,5

Zastosowanie

Przewody wielożyłowe z żyłami miedzianymi giętkimi (opcja ocynowanymi) o izolacji i powłoce z gumy EPR, przeznaczone są do powszechnego stosowania do odbiorników ruchomych i przenośnych w pomieszczeniach domowych, kuchniach, biurach oraz do zasilania urządzeń gdzie przewody są narażone na małe mechaniczne naprężenia (np. odkurzacze, urządzenia kuchenne itp.).

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
H05RN-F 300/500V PN-EN 50525-2-21
VDE 0285-525-2-21
2 ÷ 3 0,75 ÷ 1

Zastosowanie

Przewody wielożyłowe z żyłami miedzianymi giętkimi (opcja ocynowanymi) o izolacji gumowej EPR i powłoce z gumy chloroprenowej olejoodpornej i nierozprzestrzeniającej płomienia, przeznaczone są do odbiorników ruchomych i przenośnych w pomieszczeniach domowych, kuchniach, biurach oraz do zasilania urządzeń gdzie przewody narażone są na małe mechaniczne naprężenia (np. odkurzacze, urządzenia kuchenne itp.) oraz jako przewody przyłączeniowe do urządzeń ogrodowych.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
H07RN-F 450/750V PN-EN 50525-2-21
VDE 0285-525-2-21
1
2 ; 5
3 ; 4
6 ; 7 ; 12 ; 18 ; 24 ; 36
6 ; 7 ; 12 ; 18
1,5 ÷ 500
1 ÷ 95
1 ÷ 300
1,5 ÷ 2,5
4

Zastosowanie

Kable o dużej wytrzymałości wielożyłowe z żyłami miedzianymi giętkimi (opcja ocynowanymi) o izolacji z elastomeru usieciowanego i powłoce z elastomeru usieciowanego olejoodpornego i nierozprzestrzeniającego płomienia. Zastosowanie w warsztatach przemysłowych i rolniczych, na budowach, do ciężkich zastosowań oraz do zasilania maszyn i urządzeń przemysłowych i rolniczych, w których kable są narażone na średnie naprężenia mechaniczne (np. płyty grzewcze, lampy inspekcyjne, narzędzia elektryczne, takie jak: wiertarki, piły tarczowe i domowe urządzenia elektryczne, przybory) stosowanie w suchych, wilgotnych lub wilgotnych pomieszczeniach; instalacje stałe, np. na tynkach w tymczasowych budynkach i chatach na cele mieszkalne ; Podczas obsługi tych kabli należy unikać kontaktu ze skórą, chyba że obliczenia wskazują, że temperatura powierzchni nie przekracza 50 ° C; dozwolone jest stałe użytkowanie na zewnątrz; w miejscach z możliwością falowania wody, lokalizacje nadmorskie, takie jak mola, plaże, nabrzeża itp.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
H05BB-F 300/500V PN-EN 50525-2-21
VDE 0285-525-2-21
2
3 ÷ 4
5
0,75 ÷ 2,5
0,75 ÷ 6
0,75 ÷ 2,5

Zastosowanie

Przewody wielożyłowe ciepłoodporne o izolacji i powłoce wykonanej z gumy EPR, przeznaczone do powszechnego stosowania do odbiorników ruchomych i przenośnych w pomieszczeniach domowych, kuchniach, biurach, oraz do zasilania urządzeń gdzie przewody są narażone na małe naprężenia mechaniczne (np. urządzenia AGD) również do stosowania w niskiej temperaturze. Nie nadają się do ciągłej eksploatacji na otwartym powietrzu, w warsztatach rolniczych lub przemysłowych oraz do zasilania przenośnych narzędzi z wyjątkiem domowych. Max. temperatura pracy żyły 90°C.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
H07BB-F 450/750V PN-EN 50525-2-21
VDE 0285-525-2-21
1
2
3
4
5
1,5 ÷ 500
1 ÷ 25
1 ÷ 300
1 ÷ 300
1 ÷ 25

Zastosowanie

Przewody wielożyłowe ciepłoodporne o izolacji i powłoce wykonanej z gumy EPR, przeznaczone do zasialania urządzeń warsztatowych przemysłowych i rolniczych, oraz domowych narzędzi elektrycznych, a także silników przenośnych maszyn na placach budów lub w gospodarstwach rolnych. Również do stosowania w niskich temperaturach na otwartym powietrzu m.in. do przyczep turystycznych, do ogrzewaczy samochodowych. Maksymalna temperatura pracy żyły 90°C.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
H05BN4-F 300/500V PN-EN 50525-2-21
VDE 0285-525-2-21
2 ÷ 3
4
0,5 ÷ 2,5
0,75 ÷ 2,5

Zastosowanie

Przewody wielożyłowe ciepłoodporne o izolacji z gumy EPR oraz powłoce z gumy olejoodpornej nierozprzestrzeniajacej płomienia, przeznaczone do odbiorników ruchomych i przenośnych w pomieszczeniach domowych, biurach, oraz do zasilania urządzeń gdzie przewody są narażone na małe naprężenia mechaniczne (np. urządzenia AGD) w tym również do stosowania w niskiej temperaturze. Nie nadają się do ciągłej eksploatacji na otwartym powietrzu, w warsztatach rolniczych lub przemysłowych oraz do zasilania przenośnych narzędzi za wyjątkiem domowych. Maksymalna temperatura pracy żyły 90°C.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
H07BN4-F 450/750V PN-EN 50525-2-21
VDE 0285-525-2-21
1
2 ÷ 5
3 ÷ 4
6 ÷ 36
1,5 ÷ 630
1 ÷ 25
1 ÷ 300
1,5 ÷ 2,5

Zastosowanie

Przewody wielożyłowe ciepłoodporne o izolacji z gumy EPR oraz powłoce z gumy olejoodpornej nierozprzestrzeniajacej płomienia, przeznaczone do zasilania urządzeń warsztatowych, przemysłowych i rolniczych, oraz do zasilania silników przenośnych maszyn budowlanych i rolniczych. Również do stosowania w niskiej temperaturze na otwartym powietrzu np. na kempingach do zasilania przyczep turystycznych, ogrzewaczy samochodowych. Maksymalna temperatura pracy żyły 90°C.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
H05GG-F 300/500V PN-EN 50525-2-21
VDE 0285-525-2-21
2
3
4
5
0,75 ÷ 2,5
0,75 ÷ 6,5
0,75 ÷ 6
0,75 ÷ 2,5
H05GGH2-F 300/500V PN-EN 50525-2-21
VDE 0285-525-2-21
2 0,75

Zastosowanie

Przewody wielożyłowe ciepłoodporne o izloacji i powłoce EVA przeznaczone do zasilania odbiorników ruchmoych i przenośnych w pomieszczeniach domowych, biurach oraz do zasilania urządzeń gdzie przewody są narażone na naprężenia mechaniczne. Maksymalna temperatura pracy żyły 110°C.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
H07RN8-F 450/750V PN-EN 50525-2-21
VDE 0285-525-2-21
2 ÷ 3
3 ÷ 4
0,75 ÷ 2,5
0,75 ÷ 6

Zastosowanie

Przewody wielożyłowe wodoodporne z powłoką polichloroprenową, przeznaczone do pracy w mokrych i wilgotnych warunkach zewnętrznych, przy średnich narażeniach mechanicznych, np. do urządzeń warsztatowych, przemysłowych i rolniczych. Przewody szczególnie zalecane do zastosowania w słodkiej wodzie o temperaturze do 40°C i na głębokości do 10 m, jak np. połączenie pomp głębinowych. Nie należy stosować do podwodnego przesyłu energii elektrycznej, w instalacjach, w kanałach wodnych lub tam gdzie możliwe jest wystąpienie mechanicznego uszkodzenia.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
H01N2-D H01N2-E 100/100V PN-EN 50525-2-81
VDE 0285-525-2-81 BS-EN 50525-2-81
1 10 ÷ 185

Zastosowanie

Przewody jednożyłowe spawalnicze o powłoce gumowej nierozprzestrzeniającej płomienia i olejoodpornej typ EM5 z żyłami o normalnej giętkości H01N2-D lub o zwiększonej giętkości H01N2-E, przeznaczone do łączenia aparatów spawalniczych z uchwytem elektrody i spawanym przedmiotem, w otoczeniu suchym i wilgotnym, wewnątrz i na zewnątrz, w warsztatach rzemieślniczych lub rolnych, stoczniach, placach budów.
Przewody o izolacji i powłoce gumowej Przewody o izolacji i powłoce gumowej Przewody o izolacji i powłoce gumowej Przewody o izolacji i powłoce gumowej Przewody o izolacji i powłoce gumowej Przewody o izolacji i powłoce gumowej Przewody o izolacji i powłoce gumowej Przewody o izolacji i powłoce gumowej Przewody o izolacji i powłoce gumowej Przewody o izolacji i powłoce gumowej Przewody o izolacji i powłoce gumowej
x