SYMBOL NORMA LICZBA ŻYŁ NAPIĘCIE PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
LgY-S PN-74/E-90181 1 220V 0,5 ÷ 95
LgYd-S PN-74/E-90181 1 220V 0,5 ÷ 95
FLRY-A FLRY-B DIN 72 551-6 1 0,35÷2,5 0,35÷6
FLY FLYW FLYK DIN ISO 6722 1 0,22 ÷ 95
CU-P FIAT 91107 1 0,35 ÷ 95
CU-PR FIAT 91107/03 1 0,5 ÷ 6

Zastosowanie

Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej przeznaczone do wiązek samochodowych.
SYMBOL NORMA LICZBA ŻYŁ NAPIĘCIE PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
LgYp-S PN-74/E-90184 2 3 250V 0,5 ÷ 2,5 1 ÷ 2,5
YLgYp-S PN-74/E-90184 2 3 250V 0,5 ÷ 1,5 1 ÷ 1,5

Zastosowanie

Przewody płaskie o wspólnej izolacji polwinitowej (LgYp-S) lub o izolacji i powłoce polwinitowej (YLgYp-S) do instalacji elektrycznej niskiego napięcia w pojazdach samochodowych.
SYMBOL NORMA LICZBA ŻYŁ NAPIĘCIE PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YLY-S 2 3-4 4 7 6+1 9 24V 0,5 ÷ 2,5 0,5 ÷ 2,5 0,5 ÷ 2,5 0,5 ÷ 1,5 0,75 ÷ 1,5 1,5 ÷ 2,5 1,5

Zastosowanie

Przewody wielożyłowe o izolacji i oponie polwinitowej.
Przewody samochodowe Przewody samochodowe Przewody samochodowe Przewody samochodowe Przewody samochodowe Przewody samochodowe

Zastosowania

x