SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YStY
YcStYc
300/500V PN-EN 50525-2-51 2 ÷ 75 0,5 ÷ 2,5
YoStY
YStY-0
300/500V PN-EN 50525-2-51 2 ÷ 75 0,5 ÷ 2,5
YStY
YcStYc
YStY-0
300/500V PN-EN 50525-2-51 3 ÷ 5 4 ÷ 70
YKSLY
YKSLY-P
YKSLY-J
300/300V
300/500V
PN-EN 50525-2-51 2 ÷ 75 0,5 ÷ 2,5

Zastosowanie

Przewody giętkie o izolacji i oponie z polwinitu zwykłego (lub ciepłoodpornego dla YcStYc) mającego zastosowanie jako przewody przyłączeniowe i łączące dla urządzeń sterowniczych, maszyn, narzędzi taśm produkcyjnych i montażowych, do ułożenia jako przewody giętkie przy swobodnym ruchu przewodu. Opona przewodów YStY-0, H05VV5-F (NYSLÖ) jest olejnoodporna.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YSLY-JZ
YKSLY
YKSLY-NR
YKSLY-P
NYSLY
H05VV5-F (NYSLÖ)
300/500V PN-EN 50525-2-51 2 ÷ 75
3 ÷ 5
0,5 ÷ 2,5 4 ÷ 70

Zastosowanie

Przewód sterowniczy z żyłami wielodrutowymi w izolacji i powłoce polwinitowej. Przeznaczony do połączeń w maszynach i urządzeniach sterowniczych oraz instalowania w obiektach, w różnych warunkach środowiskowych.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YSLY-JB
YSLY-JZ
YKSLY-NR
YKSLY-P
YKSLY-O
600/1000V DIN 0262 2 ÷ 75
2 ÷ 5
0,5 ÷ 2,5
4 ÷ 70

Zastosowanie

Kabel sterowniczy z żyłami miedzianymi wielodrutowymi w izolacji i powłoce polwinitowej. Przeznaczony do pracy w obwodach sterowania, oraz do zasilania w energię elektryczną. Służą do układania na stałe i do połączeń ruchomych. Konstrukcja kabli posiada dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YSLCY-JZ
YKSLYekw
YKSLYekwo
YKSLYekwo-P
300/300V
300/500V
PN-EN 50525-2-51 2 ÷ 75
2 ÷ 5
0,5 ÷ 2,5
4 ÷ 70
NYSLCY
H05VVC4V5-K (NYSLCYÖ)
300/500V PN-EN 50525-2-51 2 ÷ 75
2 ÷ 5
0,5 ÷ 2,5
4 ÷ 70

Zastosowanie

Przewód sterowniczy z żyłami miedzianymi wielodrutowymi w izloacji i powłoce polwinitowej i ekranie z drutów miedzianych ocynowanych. Stosowane w przypadkach, gdy pola zewnętrzne mogą zakłócić sygnał lub w celu ograniczenia zakłóceń przewodu.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YSLY-JZ
YKSLYekwo
YKSLYekwo-P
600/1000V DIN 0262 2 ÷ 75
2 ÷ 5
0,5 ÷ 2,5 4 ÷ 70

Zastosowanie

Kabel sterowniczy z żyłami miedzianymi wielodrutowymi w izloacji i powłoce polwinitowej. Stosowany w przypadkach, gdy pola zewnętrzne mogą zakłócić sygnał lub w celu ograniczenia zakłóceń przewodu.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YSLYCY-JB
YSLYCY-JZ
YKSLYekwoy
YKSLYekwoy-NR
600/1000V DIN VDE 0245, 0281 2 ÷ 75
2 ÷ 5
0,5 ÷ 2,5
4 ÷ 70

Zastosowanie

Przewód sterowniczy z żyłami miedzianymi wielodrutowymi z ekranem z drutów miedzianych ocynowanych z powłoką wewnętrzną powlinitową, izolacją powłoką zewnętrzną polwinitową. Stosowany do pomiarów, kontroli i sterowania w przemyśle maszynowym, przy taśmach produkcyjnych, instalacjach, instalacjach klimatyzacyjnych, hutnictwie i stalowniach. Używany przy średnim obciążeniu mechanicznym dla elastycznych połączeń, bez naprężenia rozciągającego i bez przymusowego układania w pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych oraz na wolnym powietrzu.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
LiYY
LiYY-NR
LiYY-P
300/300V
300/500V
DIN VDE 0245 DIN VDE 0812; 0814 2 ÷ 75 0,5 ÷ 1,5

Zastosowanie

Przewód z pojedyńczymi żyłami miedzianymi wielodrutowymi w izolacji i powłoce polwinitowej. Stosowany wszędzie gdzie wymagana jest minimalna średnica zewnętrzna. Przeznaczony do stosowania w przemyśle maszynowym, elektronicznym, pomiarach, sterowaniu. Może być układany w suchych, wilgotnych bądź mokrych pomieszczeniach, jednak nie w instalacjach zewnętrznych.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
LiYCY
LiYCY-NR
LiYCY-P
300/300V
300/500V
DIN VDE 0245; 0812 2 ÷ 75 0,5 2 ÷ 75 1,5

Zastosowanie

Przewód z pojedyńczymi żyłami miedzianymi wielodrutowymi w izolacji polwinitowej, ekranie wspólnym w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych i powłoce polwinitowej. Przeznaczony do transmisji sygnałów i danych. Stosowany jest on też w elektronicznych urządzeniach liczących, sterujących, regulatorach, maszynach biurowych itp., w tych przypadkach, gdzie konieczne jest stosowanie przewodów ekranowych o małych wymiarach.
Przewody sterownicze, giętkie w izolacji i powłoce PVC Przewody sterownicze, giętkie w izolacji i powłoce PVC Przewody sterownicze, giętkie w izolacji i powłoce PVC Przewody sterownicze, giętkie w izolacji i powłoce PVC Przewody sterownicze, giętkie w izolacji i powłoce PVC Przewody sterownicze, giętkie w izolacji i powłoce PVC Przewody sterownicze, giętkie w izolacji i powłoce PVC Przewody sterownicze, giętkie w izolacji i powłoce PVC
x