SYMBOL NORMA LICZBA ŻYŁ NAPIĘCIE PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
H05BQ-F PN-EN 50525-2-21 VDE 0285-525-2-21 2 ÷ 5 6 ÷ 24 300/500V 0,75 ÷ 1
05BQ-F PN-EN 50525-2-21 VDE 0285-525-2-21 6 ÷ 24 300/500V 0,75 ÷ 1
H07BQ-F PN-EN 50525-2-21 VDE 0285-525-2-21 2 ÷ 5 450/750V 1,5 ÷ 16
07BQ-F PN-EN 50525-2-21 VDE 0285-525-2-21 2 ÷ 5 450/750V 1,5 ÷ 16

Zastosowanie

Przewody wielożyłowe giętkie o izolacji EPR z powłoką poliuretanową, do odbiorników ruchomych i przenośnych. Przewody w powłoce poliuretanowej charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną i chemiczną, odpornością na ścieranie oraz oleje, rozpuszczalniki, ścieki, tlen, ozon, oddziaływanie warunków atmosferycznych. Przeznaczone: do stosowania wszędzie tam, gdzie występuje duże narażenie na uszkodzenia mechaniczne (ciągnienie, wleczenie, przesuwanie, przeginanie) w suchych, wilgotnych i mokrych pomieszczeniach oraz na terenach otwartych m.in. do przyłączania urządzeń przemysłowych i rolniczych, narzędzi elektrycznych, a także przenośne silniki lub maszyny na placach budów, w gospodarstwach rolnych i stoczniach, nadają się do stosowania w chłodniach, mogą być również układane na stałe jako przewody instalacyjne.
Przewody w powłoce poliuretanowej
x