Swoją działalność rozpoczęliśmy w 1989 roku pod nazwą Zakład Produkcji Przewodów Elektrycznych ELTRIM. Po wielu latach funkcjonowania na rynku w związku ciągłym rozwojem i zwiększaniem obrotów nasza firma została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Odbyło się to w grudniu 2006r. Spółka została zarejestrowana w KRS pod numerem 0000270195 pod nazwą Zakład Produkcji Przewodów Elektrycznych ELTRIM Sp. z o.o. Powołany został pięcioosobowy zarząd i Prezesem Zarządu została Pani Edyta Dembińska. Poniżej aktualny skład zarządu firmy.

Edyta Dembińska

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny


Beata Kilicz

Dyrektor ds. handlu, Członek Zarządu


Piotr Kozakiewicz

Dyrektor ds. produkcji, Członek Zarządu


Joanna Kwiatkowska

Dyrektor ds. finansów, Członek Zarządu


x