Poniżej znajdują się aktualne: "Zasady obrotu opakowaniami zwrotnymi w Eltrim Kable Sp. z o.o."
oraz "Cennik opakowań zwrotnych" (bębnów kablowych drewnianych) obowiązujący od 01-01-2019r.

Zasady obrotu opakowań

Cennik Bębnów

x