Poniżej znajdują się aktualne: "Zasady obrotu opakowaniami zwrotnymi w Eltrim Kable Sp. z o.o."
oraz "Cennik opakowań zwrotnych" (bębnów kablowych drewnianych) obowiązujący - dostępny wkrótce.

Zasady obrotu opakowań

Cennik

x