2021-12-21

16 grudnia br. Eltrim Kable przystąpił do Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki. 
Porozumie zostało zawarte pomiędzy administracją publiczną, kilkudziesięcioma firmami, instytucjami finansowymi i ubezpieczeniowymi, jednostkami oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki oraz organizacjami gospodarczymi. Celem tej inicjatywy jest wspieranie rozwoju sektora fotowoltaiki w Polsce oraz maksymalizacja udziału krajowego przemysłu urządzeń fotowoltaicznych w łańcuchu dostaw. 

W wydarzeniu uczestniczył również Dyrektor Generalny Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) Francesco La Camera.

Kluczowe obszary ujęte w Porozumieniu, to:
- rozwój krajowego przemysłu urządzeń fotowoltaicznych,
- rozwój nowych segmentów fotowoltaiki oraz integracja systemów fotowoltaicznych z siecią elektroenergetyczną,
- identyfikacja barier ograniczających rozwój fotowoltaiki w Polsce,
- działania edukacyjne i promocyjne w zakresie rozwoju sektora fotowoltaiki.


Administracja rządowa zobowiązała się m.in. do:

- tworzenia stabilnego otoczenia prawnego,
- dalszego konsultowania z pozostałymi stronami zmian na poziomie krajowym i unijnym,
- promocji przedsiębiorstw w zakresie local content, dalszego wsparcia finansowego i ulg podatkowych,
- utrzymania systemu aukcji OZE,
analizy możliwości zmian w zakresie inwestycji w infrastrukturę sieciową oraz
- podjęcia działań na rzecz wzbogacenia oferty edukacyjnej, aby zaspokoić potrzeby kadrowe w branży.

Warto dodać, że fotowoltaika to technologia OZE, która w Polsce rozwija się najbardziej dynamicznie.
Według danych Agencji Rynku Energii na koniec października 2021 r. w Polsce było 744 399 prosumentów, a łączna moc zainstalowana w mikroinstalacjach to 5,089 GW.

ELTRIM KABLE już od 5 lat współtworzy polski rynek fotowoltaiki: posiada w ofercie przewody dedykowane do instalacji fotowoltaicznych:

- z rodziny ELT-Flex SOLAR: przeznaczone do wykonywania połączeń pomiędzy modułami PV jak i między zespołem modułów PV a inwerterem DC/AC (część stałoprądowa),

- z rodziny ELT-Flex POWER 1000: przeznaczone do wykonywania połączeń po stronie AC pomiędzy inwerterami lub między inwerterem a transformatorem.

Link - przewody-do-instalacji-fotowoltaicznych


Porozumienie w imieniu Eltrim Kable Sp. z o.o. podpisał Członek Zarządu Piotr Kozakiewicz.


Więcej informacji: Podpisanie Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki - Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

link poniżej

www.gov.pl - Podpisanie Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki


x