SYMBOL NORMA LICZBA ŻYŁ NAPIĘCIE PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
Djp Djps PN-E-90090 80, 100, 150

Zastosowanie

Przewody jezdne profilowe z miedzi lub mie-dzi srebrowej wykonywane z miedzi Cu-ETP (Djp) lub stopu miedzi CuAg 0,10(Djps). Przewody jezdne składają się z jednego row-kowanego drutu profilowego. z symetrycznie wykonanymi rowkami (wcięciami) w górnej części umożliwiającymi doczepienie do lin wieszakowych.
SYMBOL NORMA LICZBA ŻYŁ NAPIĘCIE PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
L-Cu wg wymagań klienta PN-74/E-90081 95 ÷ 150

Zastosowanie

Liny nośne L-Cu wykonane z miedzi Cu-ETP, składają się z regularnie skręconych ze sobą drutów twardych. W elektrycznej trakcji kolejowej wykorzystywane są do podtrzymy-wania przewodów jezdnych.
SYMBOL NORMA LICZBA ŻYŁ NAPIĘCIE PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
L2-Cu wg wymagań klienta 95 ÷ 185

Zastosowanie

Liny miedziane wielodrutowe wykonane z miedzi Cu-ETP stosowane do połączeń międzysekcyjnych, rozjazdowych, odłączniko-wych, odgromnikowych, lin wzmacniających.
SYMBOL NORMA LICZBA ŻYŁ NAPIĘCIE PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
Linka wieszakowa Lg-Cu 10 wg wymagań klienta 10

Zastosowanie

Liny wieszakowe wykonywane są najczęściej jako giętkie linki z umocnionych drutów z miedzi Cu-ETP. Podwieszone są w regularnych odstępach do lin nośnych i ich głównym zadaniem jest podtrzymywanie przewodu jezdnego.
SYMBOL NORMA LICZBA ŻYŁ NAPIĘCIE PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
L-Cu 25 L-Cu 35 wg wymagań klienta 25 ÷ 35

Zastosowanie

Linka podwieszeń elastycznych i odciągów wykonane z miedzi Cu-ETP, składają się z regularnie skręconych ze sobą drutów twardych.
SYMBOL NORMA LICZBA ŻYŁ NAPIĘCIE PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
Przewód uszyniający AL wg wymagań klienta 70, 95

Zastosowanie

Przewody uszyniające AL wykonane jako liny wielodrurowe z Aluminium. Stosowane są jako przewody uszyniające konstrukcje mocu-jące na słupach żelbetowych.
SYMBOL NORMA LICZBA ŻYŁ NAPIĘCIE PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
Przewody AFL-6 wg wymagań klienta 35 ÷ 240

Zastosowanie

Przewody stalowo-aluminiowe typu AFL-6 są stosowane jako przewody zasilaczy napowietrznych 3kV sieci trakcyjnej oraz jako przewody linii napowietrznych 15,20,30 110kV zasilających podstacje trakcyjne, linii potrzeb nietrakcyjncyh 15kVprzewody wzmacniające oraz do uczynień grupowych konstrukcji wsporczych.
SYMBOL NORMA LICZBA ŻYŁ NAPIĘCIE PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
AFLY AFLY7F wg wymagań klienta 16 ÷ 140

Zastosowanie

Przewody izolowane stalowo-aluminiowe do zastosowań specjalnych.
x