Co to jest CPR?

Dyrektywa 305/2011 nazywana w skrócie CPR (ang. Construction Products Regulation) jest rozporządzeniem Unii Europejskiej dotyczącym wyrobów budowlanych i ma na celu zapewnienie wiarygodnych informacji o wyrobach budowlanych w odniesieniu do ich właściwości użytkowych. Rozporządzenie wprowadza "wspólny język techniczny" oferujący jednolite metody oceny właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, zebrane w zharmonizowanych normach. Ten „wspólny język techniczny” musi być stosowany przez:

- Producentów materiałów budowlanych deklarujących właściwości użytkowe swoich produktów

- Organy państw członkowskich przy określaniu wymagań wobec poszczególnych wyrobów budowlanych, a także doprecyzowania przepisów krajowych dotyczących zastosowania

- Użytkowników (w tym głównie projektanci, inżynierowie, instalatorzy), którzy wybierają produkty najbardziej odpowiednie do ich zamierzonego zastosowania w pracach budowlanych, zgodnie z wymaganiami krajowymi ustalonymi przez organy państw członkowskich.

Oficjalnie rozporządzenie weszło w życie 01 lipca 2013r. W odniesieniu do bezpieczeństwa pożarowego dla kabli i przewodów data wdrożenia została ustalona na 01 lipca 2016r a wymagania zostały ustalone w zharmonizowanej normie europejskiej EN 50575:2014

Co zmienia się od 1 lipca 2017r.?

Od 1 lipca 2017 wszystkie wyprodukowane / wprowadzane do obrotu kable i przewody, które sa objete rozporządzeniem CPR, będą musiały mieć ustaloną klasyfikację europejską zgodnie z nową normą (EN 50575).
Kable i przewody, które nie posiadają ustalanej kalsyfikacji wg CPR, nie mogą być legalnie sprzedawane na rynku europejskim.
Kable i przewody wyprodukowane przed tą datą i znajdujące się już w magazynie mogą być jednak nadal sprzedawane i używane.

Które kable i przewody objmuje swoim zakresem CPR?

Zgodnie z rozporządzeniem KE za wyrób objęty dyrektywą CPR uznaje się „każdy produkt lub zestaw, który jest wytwarzany i wprowadzany do obrotu w celu wbudowania go na stałe w obiekty budowlane lub ich części, których wykonanie ma wpływ na jakość prac budowlanych w odniesieniu do wymagań podstawowych obiektów budowlanych”. Poniżej cytat z normy EN50575:2014 dotyczący zakresu obejmowania:

" Niniejsza Norma Europejska dotyczy: - kabli elektroenergetycznych – izolowane przewody i kable do stosowania, na przykład, w dostawach energii elektrycznej; - kabli sterowniczych i telekomunikacyjnych - przewody, kable symetryczne i kable współosiowe z przewodnikami metalicznymi do stosowania, na przykład, w telekomunikacji, transmisji danych, częstotliwości radiowej, komunikacji wideo oraz sygnalizacji i kontroli urządzeń; - kabli światłowodowych – do stosowania, na przykład, w telekomunikacji, transmisji danych, częstotliwości radiowej, komunikacji wideo oraz sygnalizacji i kontroli urządzeń."

oraz wykluczenie:
"Kable i przewody przeznaczone do dostaw energii elektrycznej, zastosowań telekomunikacyjnych oraz detekcji i alarmu pożaru w budynkach i innych obiektach budowlanych, w których nadrzędnym celem jest zapewnienie ciągłości zasilania i/lub sygnału instalacji bezpieczeństwa, takich jak instalacje alarmowe, ewakuacyjne i przeciwpożarowe, nie są objęte zakresem niniejszej normy."

Jak wygląda klasyfikacja kabli i przewodów wg CPR?

Obecna dyrektywa CPR definiuje podział na siedem klas i są to odpowiednio: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca, przy czym klasa Aca to klasa „kable niepalne”, a w klasie F dokonano zaszeregowania „nie spełnia wymogów klasy E

Co to jest Deklaracja DoP / DWU?

Deklaracja Właściwości Użytkowych w skrócie DWU (ang. Declaration of Performance, DoP) jest dokumentem wydawanym przez producenta dla kabli i przewodów objętych zharmonizowaną normą europejską EN 50575:2014 lub zgodnych z wydaną dla nich Europejską Oceną Techniczną.
Kopia deklaracji dostępna jest na naszej stronie www pod adresem https://www.eltrim.com.pl/cpr-tabela.
Na specjalane życzenie może być przekazana w formie papierowej.

Czy dla każdego oferowanego typowymiaru kabla / przewodu producent musi wystawić Deklarację Właściwo

Producent nie musi wystawić DWU dla każdego oferowanego typowymiaru kabla / przewodu.

Producent decyduje, które z oferowanych kabli / przewodów mogą być stosowane, jako „wyrób budowlany”  i tylko te produkty certyfikuje zgodnie z wymaganiami CPR oraz wystawia dla nich Dekalarcję Własności Użytkowych.

Jak należy oznakować wyroby wg CPR?


x