SYMBOL NORMA LICZBA ŻYŁ NAPIĘCIE PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YHKGXSekyn 0,6/1kV ZN-ELTRIM Nr 2011:02 3 0,6/1kV 16 ÷ 240 mm2
16 ÷ 30 mm2

Zastosowanie

do zasilania urządzeń elektroenergetycznych w odkrywkowych, podziemnych i otworowych zakładach górniczych: linie do przesyłania energii elektrycznej o napięciu znamionowym 0,6/1 kV; w polach niematanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego
SYMBOL NORMA LICZBA ŻYŁ NAPIĘCIE PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YHKGXSekyn 3,6/6kV ZN-ELT-34:2016 3 3,6/6kV 16 ÷ 240 mm2
16 ÷ 30 mm2

Zastosowanie

do zasilania urządzeń elektroenergetycznych w odkrywkowych, podziemnych i otworowych zakładach górniczych: linie do przesyłania energii elektrycznej o napięciu znamionowym 3,6/6 kV; w polach niematanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego
SYMBOL NORMA LICZBA ŻYŁ NAPIĘCIE PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YHKGXSFtyn 3,6/6kV ZN-ELT-34:2016 3 3,6/6kV 10 ÷ 240 mm2
10 ÷ 30 mm2

Zastosowanie

do zasilania urządzeń elektroenergetycznych w odkrywkowych, podziemnych i otworowych zakładach górniczych: linie do przesyłania energii elektrycznej o napięciu znamionowym 3,6/6 kV; w polach niematanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego

SYMBOL NORMA LICZBA ŻYŁ NAPIĘCIE PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YKGYFtyn 3,6/6kV ZN-ELT-34:2016 3 3,6/6kV 10 ÷ 240 mm2
10 ÷ 30 mm2

Zastosowanie

do zasilania urządzeń elektroenergetycznych w odkrywkowych, podziemnych i otworowych zakładach górniczych: linie do przesyłania energii elektrycznej o napięciu znamionowym 3,6/6 kV; w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczanych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego

SYMBOL NORMA LICZBA ŻYŁ NAPIĘCIE PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YnHKGSLY 150/250V
YnHKGSLY 300/500V
YnHKGSLY 0,6/1kV
ZN-ELT-23:2014 150/250V
300/500V
0,6/1kV
2÷ 75 x 0,5 ÷ 4 + 1 x 0,5 ÷ 4 mm2

Zastosowanie

Kable przeznaczone są do stosowania w zakładach górniczych w instalacjach kontrolnych, pomiarowych, sygnalizacyjnych, sterowniczych i łączności lokalnej w układach o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV; mogą one być stosowane w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego

SYMBOL NORMA LICZBA ŻYŁ NAPIĘCIE PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YnHKGSY 150/250V
YnHKGSY 300/500V
YnHKGSY 0,6/1kV
ZN-ELT-24:2014 150/250V lub 300/500V lub 0,6/1kV 2÷ 75 x 1 ÷ 4 + 1 x 1 ÷ 4 mm2

Zastosowanie

Kable przeznaczone są do stosowania w zakładach górniczych w instalacjach kontrolnych, pomiarowych, sygnalizacyjnych, sterowniczych i łączności lokalnej w układach o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV; mogą one być stosowane w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego

SYMBOL NORMA LICZBA ŻYŁ NAPIĘCIE PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YnKGSLYkon 150/250V
YnKGSLYkon 300/500V
YnKGSLYkon 0,6/1kV
ZN-ELT-23:2014 150/250 V lub 300/500 V lub 0,6/1kV 2÷ 75 x 0,5 ÷ 4 + 1 x 0,5 ÷ 4 mm2

Zastosowanie

Kable przeznaczone są do stosowania w zakładach górniczych w instalacjach kontrolnych, pomiarowych, sygnalizacyjnych, sterowniczych i łączności lokalnej w układach o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV; mogą one być stosowane w polach niemetalowych; z wyłączeniem: pól metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego

SYMBOL NORMA LICZBA ŻYŁ NAPIĘCIE PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YnOGY 0,6/1kV ZN-ELT-22:2012 4,5,7 0,6/1kV 3 x 2,5 ÷ 120 + 1 x 2,5 ÷ 25 mm2;
3 x 2,5 ÷ 10 + 1 x 2,5 ÷ 10 + 1 x 2,5 ÷ 6 mm2 ;
3 x 4 ÷ 35 + 1 x 4 ÷ 16 + 3 x 2,5 ÷ 4 mm2 ;

Zastosowanie

do zasilania urządzeń elektroenergetycznych w odkrywkowych, podziemnych i otworowych zakładach górniczych: Instalacje zasilające urządzenia ruchome i ręczne lub maszyny i urządzenia podlegające wstrząsom i wibracjom; Instalacje w pokładach zagrożonych tąpaniami; poza strefami zagrożonymi wybuchem.
x