SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
AsXS AsXSn 0,6/1 kV PN-HD 626 S1
ZN-ELT-3/2009
2 ÷ 4
4 + 1
4 + 2
16 ÷ 120
16 ÷ 35
16 ÷ 35
ABC 0,6/1 kV BS 7870-5: 1999 2 ÷ 4 25 ÷ 120
XOO-A
XOO/O-A
0,6/1 kV JUS N.C5.250 2 ÷ 6 25 ÷ 120
NFA2X 0,6/1 kV DIN VDE 0276-626/A1 1,4
4+1
4+2
25 ÷ 70
70+35
70+35

Zastosowanie

Przewody elektroenergetyczne wielożyłowe samonośne o żyłach aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego na napięcie znamionowe: 0,6/1 kV gdzie AsXSn - izolacja XLPE odporna na rozprzestrzenianie płomienia. Przeznaczone są do wykonania linii elektroenergetycznych prowadzonych po fasadach budynków i na słupach np. zasilanie domów jednorodzinnych oraz gospodarstw rolnych.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
AMKA
AXKA
6/6kV SFS 2200 2 ÷ 5 25 ÷ 120

Zastosowanie

Przewody elektroenergetyczne wielożyłowe samonośne o żyłach roboczych aluminiowych i izolacji z polietylenu termoplastycznego a żyle zerowej ze stopu aluminium gołej, na napięcie znamionowe 0,6/1kV. Przeznaczone są do wykonania linii elektroenergetycznych prowadzonych na słupach.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
EX 6/6kV PN-HD 626 S1 2 ÷ 4
4 + 1
4 + 2
16 ÷ 35
16 ÷ 35
16 ÷ 95

Zastosowanie

Przewody elektroenergetyczne wielożyłowe samonośne o żyłach aluminiowych i izolacji z polietylenu termoplastycznego na napięcie znamionowe 0,6/1kV. Przeznaczone są do wykonania linii elektroenergetycznych prowadzonych na słupach.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
AAsXSn
PAS
20kV SFS 5791ZN-ELT-4/2009 1 35 ÷ 185

Zastosowanie

Przewody elektroenergetyczne jednozyłowe samonośne o żyłach aluminiowych stopowych i izolacji z polietylenu usieciowanego nierozprzestrzeniającego płomienia na napięcie znamionowe 20kV. Przeznaczone są do wykonania linii elektroenergetycznych prowadzonych na słupach.
Przewody samonośne Przewody samonośne
x