SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
NYCY 0,6/1kV DIN VDE 0276-603
DIN VDE 0276-627
2 ÷ 5
3 ÷ 4
7 ÷ 61
7 ÷ 19
1,5 ÷ 16
25 ÷ 240
1,5 ÷ 2.5
4
NAYCY 0,6/1kV DIN VDE 0276-603 3 ÷ 4 16 ÷ 50
PFSP 0,6/1kV PN-HD 603 S1
NEMKO 182.52
2 ÷ 4
3
4
2,5 ÷ 16 Cu
16 ÷ 240 Cu
16 ÷ 240 Al

Zastosowanie

Kable elektroenergetyczne o izolacji OVC i powłoce PVC z żyłą koncentryczną z drutów miedzianych okrągłych przeznaczone do wykonywania instalacji przemysłowych oraz stacjach rozdzielczych gdzie wymagany jest wysoki poziom bezpieczeństwa elektrycznego oraz ochrona mechaniczna. Do układania w ziemi, kanałach kablowych, na zewnątrz i wewnątrz.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
TFSP 0,6/1kV PN-HD 603 S1
NEMKO 182.52
3
4
16 ÷ 240 Al
16 ÷ 240 Cu

Zastosowanie

Kable o izolacji XLPE i powłoce PVC z żyłą koncentryczną miedzianą do wykonywania linii zasilających.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
EKKJ
FKKJ
0,6/1kV SS 424 14 18
PN-HD 603 S1
1
2
3 ÷ 4
2,5 ÷ 630
2,5 ÷ 16
2,5 ÷ 240
AKKJ 0,6/1kV SS 424 14 18
PN-HD 603 S1
1
3 ÷ 4
16 ÷ 630
16 ÷ 240
MCMK 0,6/1kV PN-HD 603 S1/A2
SFS 4880
1
2
3
4
1,5 ÷ 10
1,5 ÷ 300
1,5 ÷ 16
AMCMK 0,6/1kV PN-HD 603 S1/A2
SFS 4880
3
4
16 ÷ 300
35 ÷ 185

Zastosowanie

Kable elektroenergetyczne w izolacji i powłoce PVC z żyłą koncentryczną wykonaną z drutów miedzianych okrągłych, pancerzone do przesyłania energii elektrycznej, do układania w ziemi, w powietrzu, w kanałach kablowych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
YKYeky
YKYekyn
YnKYekyn
yKYekY
yKYekYn
ynKYekYn
0,6/1kV PN-93/E-90400
PN-HD 603 S1
IEC 60502-1
2
3
4
5
1 ÷ 16
1 ÷ 16
1 ÷ 16
1 ÷ 10

Zastosowanie

Kable miedziane o izolacji polwinitowej oraz: - YKYeky o powłoce wew. polwinitowej ekranowane drutami miedzianymi polwinitową osłoną ochronną.- yKYekY o powłoce wypełniającej ekranowane drutami miedzianymi z zewnętrzną powłoką polwinitową.- yn, Yn - nierozprzestrzeniające płomienia. Przeznaczone do energetycznych urządzeń kontrolnych, bezpieczeństwa oraz sterowniczych, także do przesyłania energii elektrycznej gdzie istotna jest ochrona przesyłanych sygnałów od zakłóceń zewnętrznych oraz ograniczenie emisji zakłóceń emitowanych z kabla na zewnątrz. Układanie: w kanałach kablowych, na konstrukcjach oraz bezpośrednio w ziemi, w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne.
Kable elektroenergetyczne z żyłą współosiową (koncentryczną) Kable elektroenergetyczne z żyłą współosiową (koncentryczną) Kable elektroenergetyczne z żyłą współosiową (koncentryczną) Kable elektroenergetyczne z żyłą współosiową (koncentryczną) Kable elektroenergetyczne z żyłą współosiową (koncentryczną) Kable elektroenergetyczne z żyłą współosiową (koncentryczną) Kable elektroenergetyczne z żyłą współosiową (koncentryczną) Kable elektroenergetyczne z żyłą współosiową (koncentryczną)
x