SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
IB-YSLY
IB-YSLY-P
300/300V ZN-ELT-10/2010 2 ÷ 75 0,5 ÷ 1,5
LiHXH
LiHXH-P
300/500V, 0,6/1kV ZN-ELT-10/2010 2 ÷ 75 0,5 ÷ 2,5

Zastosowanie

Przewody z żyłami miedzianymi wielodrutowymi o izolacji i powłoce z tworzywa bezhalogenowego. Przeznaczone są do pracy w układach sterowania, sygnalizacji, pomiaru, kontroli oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki. Przewód z wiązkami parowanymi (-P) zmniejsza oddziaływanie wzajemne pomiędzy przesyłanymi sygnałami oraz zmniejsza wpływ zakłóceń zewnętrznych na przesyłane sygnały. Przewody z tworzywa bezhalogenowego charakteryzują się niską emisji dymów i gazów korozyjnych wydzielanych podczas spalania i stosowane są w przypadku zwiększonego ryzyka wystąpienia pożaru. Przewody przeznaczone są do ułożenia na stałe, do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.LiHH - izolacja termoplastyczna.LiHXH - izolacja usieciowana, nie nadają się do układania na zewnątrz budynków.
SYMBOL NAPIĘCIE NORMA LICZBA ŻYŁ PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
LiHCH
LiHCH-P
300/300V ZN-ELT-10/2010 2 ÷ 75 0,5 ÷ 1,5
LiHXCH
LiHXCH-P
300/300V, 0,6/1kv ZN-ELT-10/2010 2 ÷ 75 0,5 ÷ 2,5

Zastosowanie

Jak LiHH i LiHXH + ekranowane oplotem z drutów miedzianych ocynowanych CuSn co chroni przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych na przesyłane sygnały i zapobiega emisji zakłóceń na zewnątrz kabla.
Przewody o izolacji i powłoce z tworzyw bezhalogenowych do elektroniki przemysłowej i automatyki Przewody o izolacji i powłoce z tworzyw bezhalogenowych do elektroniki przemysłowej i automatyki
x