SYMBOL NORMA LICZBA ŻYŁ NAPIĘCIE PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
OMY PN-91/E-90103 PN-EN 50525-2-11 2 ÷ 3 4 ÷ 5 300/300V 0,5 ÷ 1,5 0,5 ÷ 0,75
H03VV-F PN-EN 50525-2-11 VDE 0285-525-2-11 2 ÷ 4 300/300V 0,5 ÷ 0,75
OMYp PN-91/E-90103 PN-EN 50525-2-11 2 3 300/300V 0,5 ÷ 1,5 0,5
H03VVH2-F PN-EN 50525-2-11 VDE 0285-525-2-11 2 300/300V 0,5 ÷ 0,75

Zastosowanie

Przewody giętkie ”mieszkaniowe” doprzyłączania odbiorników jednofazowych przy małym obciążeniu mechanicznym w gospodarstwach domowych, kuchniach i pomieszczeniach biurowych.
SYMBOL NORMA LICZBA ŻYŁ NAPIĘCIE PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
OWY PN-91/E-90103 2 ÷ 5 7 300/500V 0,5 ÷ 6 1 ÷ 2,5
H05VV-F PN-EN 50525-2-11 VDE 0285-5525-2-11 2 ÷ 5 300/500V 0,75 ÷ 4
OWYp PN-91/E-90103 2 300/500V 0,75 ÷ 1
H05VVH2-F PN-EN 50525-2-11 VDE 0285-5525-2-11 BS-EN 50525-2-11 2 300/500V 0,75 ÷ 1

Zastosowanie

Przewody giętkie „warsztatowe” przeznaczone do przyłączania odbiorników ruchomych i przenośnych w warunkach średniego narażenia na uszkodzenia mechaniczne, jak np. w warsztatach. Mogą być stosowane w trudniejszych warunkach pracy w mieszkaniach (np. do pralek).
SYMBOL NORMA LICZBA ŻYŁ NAPIĘCIE PRZEKRÓJ ŻYŁ [w mm2]
H03V2V2-F DIN VDE 0281-12 PN-EN 50525 2 ÷ 5 300/300V 0,75 ÷ 4
H05V2V2-F DIN VDE 0281-12 PN-EN 50525 2 ÷ 4 300/500V 0,5 ÷ 0,75
H03V2V2H2-F DIN VDE 0281-12 PN-EN 50525 2 300/300V 0,5 ÷ 0,75
H05V2V2H2-F DIN VDE 0281-12 PN-EN 50525 2 300/500V 0,75 ÷ 1

Zastosowanie

Przewody giętkie o izolacji i powłoce polwinitowej ciepłoodpornej. Przeznaczone są do przyłączania urządzeń elektrycznych w gospodarstwach domowych. Przystosowane do pracy w temperaturze do 90°C.
Przewody giętkie o izolacji i oponie polwinitowej do odbiorników ruchomych i przenośnych Przewody giętkie o izolacji i oponie polwinitowej do odbiorników ruchomych i przenośnych Przewody giętkie o izolacji i oponie polwinitowej do odbiorników ruchomych i przenośnych Przewody giętkie o izolacji i oponie polwinitowej do odbiorników ruchomych i przenośnych Przewody giętkie o izolacji i oponie polwinitowej do odbiorników ruchomych i przenośnych Przewody giętkie o izolacji i oponie polwinitowej do odbiorników ruchomych i przenośnych
x